Spoluprácu medzi lekárskymi fakultami a univerzitnými nemocnicami rieši nová zmluva

Ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo školstva dospeli v spolupráci s akademickou obcou k dohode o návrhu zmluvy medzi univerzitnými nemocnicami a lekárskymi fakultami. Na dnešnom brífingu o tom informovala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (Smer-SD).

"Návrh o praktickej výučbe študentov medicíny v nemocniciach je v znení, ktoré je akceptovateľné pre všetky zainteresované strany, „ uviedla Zuzana Zvolenská a dodala, že koncový návrh vznikol pod dlhom štvrtkovom rokovaní. "Za účasti rektorov sme dospeli k dohode a zapracovali sme pripomienky univerzít, ktoré sa týkali najmä organizačných záležitostí, napríklad spolupráce medzi prednostom a primárom na klinikách univerzitných nemocníc,".

Návrh zmluvy podľa Zvolenskej presne vyšpecifikoval kompetenciu prednostov i primárov. Takisto sú v zmluve zadefinované podmienky spolupráce medzi univerzitami, nemocnicami a lekárskymi fakultami. "Napríklad, aby všetky veci, ktoré sa týkajú reorganizácie, boli riadne prerokované a nemali dopad na výučbu študentov," dodala Zvolenská.

Návrh zmluvy by mal vyriešiť patovú situáciu v Košiciach, kde sa dostali do sporu univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) a lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Inštitúcie sa nevedeli dohodnúť na novej zmluve o spolupráci. UNLP deklarovala rozhodnutie riaditeľa z 1. augusta 2012, že za realizáciu postgraduálneho štúdia a praxe zdravotníkov sú zodpovední primári kliník, čo je podľa UPJŠ v rozpore s platnou legislatívou.

"Pevne verím, že dnes, najneskôr v pondelok príde v Košiciach k podpisu zmluvy medzi univerzitnou nemocnicou a fakultou," povedala Zvolenská a dodala, že toto rozhodnutie by malo upokojiť aj študentov, ktorí v Košiciach vyhlásili štrajk.

Zvolenská ocenila aktívny prístup kolegov z ministerstva školstva i členov akademickej obce. K týmto slovám sa pripojil aj štátny tajomník ministerstva školstva Štefan Chudoba, ktorý poznamenal, že sa pri rokovaní snažili obe ministerstvá pozerať do budúcnosti a odmietli rezortizmuz. "Naopak, dokázali sme, že chceme vzájomne spolupracovať."

Rektor Univerzity Komenského v Bratislava Karol Mičieta podotkol, že v tejto oblasti sú stále veci, ktoré treba v medzirezortnej a širšej diskusii dopracovať, týkajú sa najmä financovania štúdia, pôsobenia študentov na klinikách. Zuzana Zvolenská v tejto súvislosti uviedla, že sa so svojim rezortným kolegom Dušanom Čaplovičom dohodla na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude riešiť financovanie vedy a výskumu v zdravotníctve.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: