Na Slovensku metylalkohol zatiaľ neobjavili

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ÚVZ) piatich miest vykonali v posledných dňoch celkom 120 mimoriadnych kontrol alkoholu v zariadeniach ako sú krčmy a pohostinstvá v blízkosti českej hranice. Pri nich neboli zistené žiadne podozrenia na výskyt nelegálneho alkoholu a laboratórne vyšetrenie ôsmich z 27 vzoriek nepotvrdilo obsah nebezpečného metanolu v alkoholu. Výsledky zvyšných 19 vzoriek budú k dispozícií až v pondelok (17.9.).

Mimoriadne kontroly vykonávali regionálne ÚVZ v Čadci, Žiline, Považskej Bystrici, Trenčíne a Senici. Stalo sa tak po tom ako susednú Česku republiku zasiahla vlna otráv metylalkoholom, na ktorú už zomrelo 17 ľudí. "Kontroly boli zamerané na vysledovateľnosť a označovanie ponúkaných alkoholických nápojov (liehoviny, najmä vodka a rum), kontrolu samotného balenia, kontrolu označenia – etikety, ako aj o náhodný odber vzoriek liehovín na stanovenie obsahu metanolu," priblížil hlavný hygienik SR Ivan Rovný.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal vo štvrtok (13. 9.) opatrenie pre všetky regionálne ÚVZ, aby s okamžitou platnosťou na celom území Slovenska až do odvolania venovali mimoriadnu pozornosť kontrole alkoholu v zariadeniach spoločného stravovania. Občanom odporúča nekonzumovať alkoholické nápoje, u ktorých nie je jasný a zaručený ich pôvod. "Jedná sa najmä o alkoholické nápoje, ktoré sú balené v plastových fľašiach, demižónoch a podobne, pričom chýba aj ich náležité označenie," doplnil Rovný.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: