Členovia klubov abstinujúcich si vymieňajú skúsenosti na XVII. kongrese

Výmena skúseností z celej škály problémov pri závislostiach na alkohole a ďalších drogách, ako aj hodnotením činnosti sa zaoberajú účastníci v poradí už XVII. kongresu Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS), ktorý sa dnes začal v rekreačnom stredisku Hlboké nad Bojnicami. Potrvá do nedele 16, septembra.

Na kongrese, ktorý sa koná každé dva roky, sa zúčastňuje 110 delegátov zo 43 klubov abstinujúcich z celého Slovenska, informoval prezident ASKAS Ján Dudák. Asociácia podľa neho je čo do počtu klubov a ich členov jediná organizovaná skupina, ktorá pôsobí na území celej SR. Zaoberá sa celoživotným doliečovacím procesom ľudí závislých od alkoholu, drog, ale aj hazardu. Tohoročný kongres spoluorganizuje Klub abstinujúcich priateľov Prievidze (KAPP). Mottom kongresu je - Ak si závislý, s pokorou prijmi diagnózu. „Preto sa účastníci budú zaoberať aj otázkami osobnej pokory, ktorá je dôležitá preto, aby si každý závislý človek uvedomil, že nad alkoholom, či inými drogami nikdy nezvíťazí. Znamená to, že sa musí vnútorne a skutočne pokorou rozhodnúť, že bude doživotne abstinovať“, konštatoval Dudák. Pretože závislosť sa podľa neho nedá vyliečiť, iba potlačiť trvalou abstinenciou. Účastníci budú pracovať v troch sekciách, zameraných na rodinu, osobnosť závislého človeka a činnosť klubov. Na záver kongres príjme výzvu k širokej verejnosti a samosprávam miest a obcí.

S takmer dvojročnými skúsenosťami s činnosťou centra prvého kontaktu pre závislosti, ktoré pracuje pri KAPP v Prievidzi, sa na kongrese podelí laický terapeut Marián Daubner. Prichádzajú do neho ľudia rôzneho veku, ktorí majú už nezvládnuteľné problémy alkoholom a drogami. Sú to však nezáväzné stretnutia, bez lekárskych plášťov, zamerané na poradenstvo, na základe životných skúseností dlhodobo abstinujúcich terapeutov. Tí najlepšie dokážu pochopiť závislého človeka a ukázať mu cestu, uviedol Daubner. Takýto človek už potom ide za odborníkom, lekárom - psychiatrom už rozhodnutý liečiť sa. Aj po absolvovaní liečby sa môže spoľahnúť, bude mať v klube abstinujúcich priateľov, ktorí mu budú ďalej pomáhať odolávať nástrahám, ktoré na každého z diagnózou závislosti v živote čakajú, dodal laický terapeut.

Úloha rodiny je v tejto oblasti takisto nesmierne dôležitá, povedal na úvod kongresu viceprezident ASKAS František Mateja. Zvyčajne človek, ktorý prepadne napríklad alkoholu v podstate nemá problémy, ale nesmierne trpí jeho rodina aj celé okolie. Tomu  sa hovorí spoločná závislosť. Preto sa kluby abstinujúcich venujú osobitne aj manželkám a deťom alkoholikov. V kluboch sa na rôznych podujatiach stretávajú celé rodiny, ktoré môžu prejaviť spolupatričnosť s človekom, ktorý sa vráti z liečenia a byť mu veľkou oporou, ak sa rozhodne pre celoživotnú abstinenciu. „Celá abstinencia je vlastne neustála komunikácia. Ja často rozprávam pri takýchto stretnutiach a apelujem na rodiny. Muži správajte sa vždy tak, aby sa vaše ženy nikdy nehanbili za to, že nosia vaše meno. Ženy, správate sa vždy tak, aby sa muži nikdy nehanbili za to, že vám to meno dali. Deti správajte sa tak, aby vaša mater nikdy neprekliala tú hodinu, kedy vás priviedla v bolestiach na svet. A rodičia správajte sa tak, aby vaše deti nikdy neotočili na ulici od vás hlavu. A to je tá abstinencia“, povedal Mateja.

Dátum zverejnenia: