Pomoc pri otrave metylalkoholom - treba vypiť kvalitný tvrdý alkohol

V prípade podozrenia na otravu metylalkoholom, na ktorú v Českej republike v týchto dňoch zomrelo viacero ľudí, sa odporúča postup, aby postihnutá osoba vypila čo najskôr jedno až dve deci 40-percentého kvalitného alkoholu. "Je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc," pripomenula hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Lenka Skalická.

Prvotné príznaky takejto otravy sú podľa jej slov podobné ako pri opitosti, teda dobrá nálada, neskôr bolesti hlavy a vracanie. Postihnutá osoba má zároveň široké zreničky, ktoré nereagujú na svetlo, zároveň sú to typické poruchy zraku ako rozmazané videnie, výpadky zorného poľa, poruchy rozlíšenia farieb až slepota. Neskôr môže nastať bezvedomie až smrť.

Dátum zverejnenia: