V odôvodnení rozhodnutia ÚS SR je podľa SKSaPA namiesto argumentov množstvo alibizmu

V odôvodnení zverejneného rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR o pozastavení účinnosti zákona o platoch sestier a pôrodných asistentiek je namiesto závažných argumentov iba množstvo alibizmu. Vo svojom stanovisku to uviedla Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

"Opätovne zdôrazňujeme, že zákon nevznikol len na základe iniciatívy poslancov alebo komory. Snaha o zlepšenie pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek pretavená do zákona vyplýva z vôle 243.000 občanov, ktorí ju vyjadrili formou petície," podčiarkli zástupcovia komory. Tvrdia, že aj z tohto dôvodu očakávali vyčerpávajúcu a nespochybniteľnú argumentáciu, ktorá viedla súd k využitiu výnimočného opatrenia, akým je pozastavenie účinnosti zákona schváleného drvivou väčšinou poslancov NR SR. "Namiesto toho sme sa dočkali len právneho alibizmu," dodali.

Odôvodnenie podľa komory sestier pozostáva najmä z argumentácie Slovenskej lekárskej komory (SLK), ktorú v tom čase viedol Milan Dragula. "Pokiaľ sú argumenty proti pozastaveniu na jednej strane a pre pozastavenie na strane druhej v zásade rovnocenné, tak ako to bolo v danom prípade, podľa názoru Ústavného súdu môže byť rozumné uprednostniť skôr doterajšiu právnu úpravu, a preto sa Ústavný súd v okolnostiach danej veci priklonil k pozastaveniu účinnosti predmetného zákona," cituje SKSaPA z odôvodnenia ÚS.

Komora tvrdí, že účinnosť zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier, od ktorého závisí živobytie 40.000 sestier a pôrodných asistentiek, bola plénom Ústavného súdu SR pozastavená, pretože to "môže byť rozumné". "Tieto slová nie sú vytrhnuté z kontextu. Je to jediný argument, ktorý Ústavný súd použil na zdôvodnenie pozastavenia účinnosti zákona," podčiarkla komora sestier. Z odôvodnenia rozhodnutia sa sestry podľa vlastných slov nedozvedeli ani to, v čom spočíva podľa ÚS ohrozenie základných práv a slobôd a ani prečo sa Ústavný súd domnieva, že zákon zavádza neprípustnú diskrimináciu, keď tu už dlhé roky existujú zákony upravujúce osobitne platové pomery profesií ako hasiči, policajti, vojaci a v neposlednom rade aj lekári.

Rozsah argumentácie, akú od pléna ÚS sestry očakávali, sa podľa vlastných slov dočkali len v názore ústavného sudcu Rudolfa Tkáčika, ktorý pripojil k uzneseniu svoje odlišné nesúhlasné stanovisko. V ňom tvrdí, že rozhodnutie Ústavného súdu nielenže veľmi hmlisto prispieva k posilneniu právnych istôt dotknutých subjektov, ale naopak, je spôsobilé v danej situácii ďalšie prípady právnej neistoty vyvolať.

SKSaPA je presvedčená, že zákon o platoch sestier je v súlade s Ústavou SR. "Očakávame preto, že rovnako rýchlo ako ÚS rozhodol o pozastavení účinnosti zákona, rozhodne aj o súlade zákona s ústavou," zdôraznili sestry. Z uvedeného dôvodu tak komora očakáva, že vláda bude pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013 počítať s navýšením financií potrebných na pokrytie zvýšenia platov sestier. Zároveň žiada o súčinnosť parlamentné strany, ktoré zákon vo februári takmer jednohlasne schválili. Pokiaľ sa niektoré z parlamentných strán domnievajú, že zákon má chyby, pre ktoré by ho mohol ÚS vyhlásiť za protiústavný, žiadajú ich, aby urýchlene začali so zákonodarnou iniciatívou, ktorá by tieto prípadné formálne nedostatky odstránila. Úprava by podľa nich mohla dosiahnuť to, že rozhodovanie ÚS sa stane irelevantným a nebude potrebné čakať na jeho rozhodnutie, ktoré by v prípade naťahovania času mohlo len predlžovať právnu neistotu sestier a pôrodných asistentiek.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: