Z nemocnice prepustia 4 pacientov s negatívnym výsledkom na metylalkohol

"Hospitalizovaní sú stále tí istí ôsmi pacienti, všetci sú v dobrom klinickom stave, štyria dnes budú prepustení s nášho zdravotníckeho zariadenia, ďalší štyria zostávajú na oddeleniach," uviedol Čuha.

Pripomenul, že ráno boli opätovne vykonané odbery za účelom detekcie hladiny metylalkoholu v krvi, výsledky by nemocnica mala mať k dispozícii v popoludňajších hodinách.

"U týchto ôsmich pacientov boli vykonané všetky kontrolné neurologické a očné vyšetrenia. Nezaznamenali sme žiadne výkyvy v rámci normy v súvislosti s ich vekom," dodal riaditeľ nemocnice.

Prednosta 1. internej kliniky Marián Babčák zdôraznil, že lekári pokračujú ďalej v liečbe podľa odporúčaní odborníkov a Národného toxikologického centra.

"Dostávajú podpornú infúznu liečbu, pravidelne sa vykonáva rozbor krvi, moču a ďalších ukazovateľov. Analyzujeme krvný tlak, tep a EKG. Robíme takú analýzu, ktorá býva u ľahkých foriem otravy," povedal Babčák.

Vysvetlil, že liečba u takýchto stavov sa realizuje aplikáciou medicínskeho alkoholu, ktorý má vytesniť z organizmu nebezpečný metylalkohol.

Doplnil, že s liečbou začali už pri podozrení na požitie nebezpečného destilátu, napriek tomu, že nemali k dispozícii výsledky krvných testov.

Spomínaných osem pacientov hospitalizovali v prešovskej nemocnici v nedeľu (16.9.) podvečer. Na vyšetrenie prišli desiati pacienti, ktorí na oslave z piatka na sobotu konzumovali destilát oficiálne objednaný z Českej republiky. Osem z nich zostalo v nemocnici dvaja odišli domov.

Slovenských policajtov na možnosť obsahu metylalkoholu v nápoji upozornili v sobotu v nočných hodinách českí kolegovia. Polícia okamžite kontaktovala objednávateľa a následne vyzvala účastníkov oslavy, aby absolvovali vyšetrenie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: