MZ SR: Problém so zmluvou medzi nemocnicami a univerzitami majú len v Košiciach

Ministerka sa dnes stretla s dekanmi lekárskych fakúlt a tvrdí, že problém so zmluvou medzi univerzitnými nemocnicami a lekárskymi fakultami, na ktorej sa minulý týždeň rezort dohodol s akademickou obcou, má len dekan košickej lekárskej fakulty. "Osobne si myslím, že v Košiciach ide o interpersonálne veci a boj o nejaký osobný prospech. Študenti vnímajú problém na strane nemocnice a ministerstva zdravotníctva. Mám pocit, že my máme väčší záujem, aby študovali, než ich alma mater," zdôraznila Zvolenská.

Problém si podľa nej musí vydiskutovať rektor UPJŠ, ktorý so zmluvou problém nemá, s dekanom na pôde univerzity. Dodala, že v praxi problém nie je. "Vzniká tam umelo vytvorený problém z dôvodu odporu rušenia zbytočných kliník," zdôvodnila ministerka. K sporu podľa nej dochádza najmä pri zlúčení dvoch gynekologických kliník.

Študenti košickej lekárskej fakulty minulý týždeň kvôli sporu s UNLP vyhlásili štrajkovú pohotovosť. "Aj keď nám riaditeľ UNLP (Ladislav Rosocha) umožnil zúčastňovať sa na praktickej výučbe v zdravotníckom zariadení, chýbajúca zmluva je pre nás zdrojom pretrvávajúcej neistoty. Každé ráno sa budíme s obavou, či sa budeme môcť aj naďalej učiť v univerzitnej nemocnici a strachujeme sa o svoju budúcnosť," uviedol minulý týždeň predseda Štrajkového výboru študentov UPJŠ LF Matúš Maruniak.

Medici sa obávajú, že nebudú môcť vykonávať prax, fakulta stratí akreditáciu a budú musieť z univerzity odísť. Študenti preto založili štrajkový výbor, založili petíciu na podporu svojich požiadaviek a vyzvali k noseniu červených stužiek symbolizujúcich ich odhodlanie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: