Na post riaditeľa Unikliniky v Prievidzi nastúpil Jozef Naščák

Medicínsko-diagnostické zariadenie Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi má nového riaditeľa. Je ním Jozef Naščák, ktorý má dlhoročné skúsenosti s riadením zdravotníckych zariadení a nemocníc.

"Uniklinika je zdravotnícke zariadenie kvalitou porovnateľné so špičkovými zahraničnými klinikami. Je mi preto veľkou cťou, že sa môžem podieľať na jej riadení a na zvyšovaní štandardov zdravotníckych zariadení na Slovensku," povedal Jozef Naščák, riaditeľ zdravotníckeho zariadenia. "Je to ale samozrejme aj veľká zodpovednosť a budem robiť všetko preto, aby sme v doterajšom zavedenom trende kvality úspešne pokračovali," dodal.

Naščák bol od roku 2005 generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva NsP Spišská Nová Ves, a. s. V predošlom období pracoval ako námestník riaditeľa pre hospodársko-technický úsek a zároveň zástupca riaditeľa v nemocnici v Levoči. Má skúsenosti aj z Okresného ústavu národného zdravia v Spišskej Novej Vsi, kde pôsobil ako námestník riaditeľa pre personálnu prácu, mzdy a sociálnu starostlivosť.

Medicínsko-diagnostické centrum Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi oslavuje tento rok v septembri štvrté výročie svojho vzniku. Uniklinika poskytuje obyvateľom nielen hornej Nitry vyšetrenia na troch špecializovaných pracoviskách vybavených najmodernejšou prístrojovou technikou. Sú to pracoviská Centrum zobrazovacích metód, Centrum špeciálnej diagnostiky a Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie. Okrem toho je pre pacientov v priestoroch Unikliniky dostupných ďalších 47 neštátnych lekárov v moderných ambulanciách.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: