Spor medzi LF UPJŠ a UNLP sa skončil, rektor L. Mirossay podpísal dohodu

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) prof. Ladislav Mirossay dnes podpísal návrh dohody o zriadení výučbových základní medzi Lekárskou fakultou a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR . TASR o tom informovala hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Stalo sa tak dnes popoludní po zasadaní Akademického senátu UPJŠ LF, na ktorom sa prejednával podpis dohody. Až po dvoch hodinách dospeli členovia senátu k definitívnemu rozhodnutiu. Vo svojom uznesení konštatovali, že „vedený zodpovednosťou voči študentom v snahe zabezpečiť ich praktickú výučbu Akademický senát UPJŠ LF aj napriek vážnym pochybnostiam o prospešnosti zmluvy pre rozvoj lekárskej fakulty a zabezpečenie kvality výučby zaväzuje senát dekana fakulty k podpísaniu Dohody o zriadení výučbových základní s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice."

Na základe tohto uznesenia a predchádzajúceho vyjadrenia dekana lekárskej fakulty Leonarda Siegfrieda, že bude akceptovať rozhodnutie akademického senátu, prítomný rektor návrh dohody podpísal.

Spor medzi LF UPJŠ a UNLP vznikol po tom, čo sa v júni skončila platnosť zmluvy o zabezpečení výučbových základní. Nový a napokon dnes podpísaný návrh, ktorý predložil riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha obsahoval článok, podľa ktorého za zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti budú na klinikách UNLP zodpovední primári – zamestnanci UNLP. Prednostovia – zamestnanci LF UPJŠ budú zodpovední za zabezpečenia vedecko-výskumnej činnosti a budú podriadení primárom. Vedenie lekárskej fakulty považovalo toto postavenie prednostov za ich dehonestáciu. Spor sa dostal až k ministerke zdravotníctva Zuzane Zvolenskej, ktorá podporila stanovisko riaditeľa UNLP a toto sa dostalo aj do návrhu dohody, ktorý je platný aj pre ostatné lekárske fakulty a univerzitné a fakultné nemocnice na Slovensku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: