Poslucháči lekárskej fakulty protestovali v uliciach mesta

Študenti sa zišli napriek tomu, že zmluva je už podpísaná. Ako však informoval zástupca študentov Matúš Maruniak, poslucháči fakulty nie sú spokojní s jej znením. „Žiadna naša požiadavka nebola vypočutá,“ povedal. Zdôraznil, že aj študentská časť Akademického senátu podporila podpísanie zmluvy, ale to len preto, aby škola mohla pokračovať v príprave medikov a aby mali právnu istotu.

„Odkazujeme pani ministerke zdravotníctva, že nespíme a že nie sme zmanipulovaní. Vyjadrujeme svoju nespokojnosť najmä s postavením našich lekárov – učiteľov na klinikách a tiež s tým, že podľa podpísanej zmluvy môže nemocnica medzi semestrami ľubovoľne rušiť, či spájať výučbové základne,“ doplnil Maruniak.

Podľa dekana LF UPJŠ Leonarda Siegfrieda zmluva a poškodí vysokoškolské medicínske vzdelávanie. „Univerzita podpísala zmluvu preto, aby zabezpečila možnosť našim študentom pokračovať v štúdiu,“ povedal dekan. Doplnil, že dekani lekárskych fakúlt navrhli ministerke zdravotníctva Zuzane Zvolenskej doplnenia zmluvy. „Pani ministerka to odmietla s tým, že ona sa už dohodla s rektormi, ktorí to odsúhlasili a že dekani pre ňu nie sú partnermi,“ poznamenal Sigfried s tým, že táto kauza je uzavretá asi len pre ministerstvo zdravotníctva. „Minimálne pre košickú LF uzavretá nie je a ja len apelujem na lekárske fakulty v Martina a Bratislave, aby sa zamysleli nad tým, k čomu môže viesť realizácia takejto zmluvy,“ podčiarkol dekan LF UPJŠ.

Pred budovou riaditeľstva UNLP študenti zopakovali svoje požiadavky a ich zástupcovia prijali pozvanie na rozhovor o znení zmluvy, kde im vedenie UNLP vysvetlilo svoj postoj. Podľa hovorkyne UNLP Ladislavy Šustovej je dôležité, že Akademický senát v utorok návrh zmluvy, ktorá by mala platiť pre všetky lekárske fakulty odsúhlasil bez akýchkoľvek pripomienok. „Domnievame sa, že študenti boli vedome zavádzaní a myslíme si, že dnešný protest je individuálnou akciou organizovanou dekanom lekárskej fakulty,“ povedala Šustová.

Spor medzi LF UPJŠ a UNLP vznikol po tom, čo sa v júni skončila platnosť zmluvy o zabezpečení výučbových základní. Nový a napokon podpísaný návrh, ktorý predložil riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha obsahoval článok, podľa ktorého za zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti budú na klinikách UNLP zodpovední primári – zamestnanci UNLP. Prednostovia – zamestnanci LF UPJŠ budú zodpovední za zabezpečenia vedecko-výskumnej činnosti a budú podriadení primárom. Vedenie lekárskej fakulty považovalo toto postavenie prednostov za ich dehonestáciu. Spor sa dostal až k ministerke zdravotníctva, ktorá podporila stanovisko riaditeľa UNLP a toto sa dostalo aj do návrhu dohody, ktorý je platný aj pre ostatné lekárske fakulty a univerzitné a fakultné nemocnice na Slovensku.

Upozornenie: TASR vydá k správe fotoreportáž a zvukový záznam.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: