ÚVZ SR: Pohotovostné služby slúžia len na odber vzorky alkoholu

V súvislosti so zriadením pohotovostných služieb na stanovenie metanolu v alkohole, zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej internetovej stránke pohotovostné služby konkrétnych Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

"Občania ich môže využiť na to, aby odovzdali vzorku liehoviny na laboratórne vyšetrenie na obsah metanolu v alkohole," uviedol hlavný hygienik SR Ivan Rovný. Zdôraznil zároveň, že pohotovostné čísla, ktoré boli publikované, sú určené iba na príjem vzoriek po pracovnej dobe počas týždňa a v nevyhnutnom prípade počas víkendu a nie na poskytovanie odborných stanovísk.

"Z toho dôvodu prosíme verejnosť, aby používala tieto telefónne linky iba na príjem vzoriek v uvedených časoch," uviedol Rovný.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: