Dlhy nemocníc na poistnom vzrástli za pol roka o vyše 19 miliónov eur

Zdravotnícke zariadenia dlhovali Sociálnej poisťovni na neuhradenom poistnom ku koncu júna 38,5 milióna eur. Oproti koncu minulého roka sa tak zaznamenal ich nárast o vyše 19,6 milióna eur. Vyplýva to z informácie SP, ktorú dnes vláda vzala na vedomie.

Pohľadávky voči štátnym zdravotníckym zariadeniam dosiahli 19,6 milióna eur, teda polovicu objemu pohľadávok voči všetkým sledovaným zariadeniam. Ich pohľadávky tak za pol roka vzrástli o vyše 17 miliónov eur. Problém s platením poistného za zamestnancov majú najmä Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava, Národna transfúzna služba SR a Detská ozdravovňa Kremnické Bane.

Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam evidovala poisťovňa k 30. júnu pohľadávky vo výške 18,8 milióna eur. Polročný nárast pohľadávok predstavuje 2,6 milióna eur. Nárast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov je evidovaný pri 11 transformovaných zdravotníckych zariadeniach. Ide napríklad o nemocnice v Bojniciach, Dolnom Kubíne, Považskej Bystrici, vo Veľkom Krtíši či v Galante.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: