Moderná nemocnica zvyšuje kvalitu regiónu

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Skalici prešla v uplynulom období rozsiahlou rekonštrukciou a vynovená už slúži obyvateľom Záhoria. Rozšírila svoje oddelenia, zefektívnila energetické hospodárstvo, pričom jej pretrvávajúcim cieľom je neustále zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne.

Zmodernizované zariadenie je pripravené poskytovať zdravotnú starostlivosť v 10 lôžkových oddeleniach a 34 ambulanciách. Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja, územným plánom mesta Skalica a komplexne prispieva k cieľom Operačného programu Zdravotníctvo. V rámci rekonštrukcie a modernizácie vzniklo nové oddelenie urgentného príjmu, dostavali oddelenie rádiológie, rozšírili oddelenia vnútorného lekárstva - kardiológie, ortopédie, anestéziológie a intenzívnej medicíny. Zároveň sa revitalizovali odborné ambulancie a oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Sprievodné stavebné úpravy skvalitňujú komunikáciu, mobilitu a zvyšujú bezpečnosť. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka FNsP Renáta Kormanová.

FNsP je všeobecná nemocnica a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 110.000 obyvateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových častí okresov Myjava a Malacky. Vznikla v 40. rokoch minulého storočia a uplynulý stavebný zásah bol najvýznamnejšou zmenou v jej histórii. Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry bola financovaná z operačného programu Zdravotníctvo a vlastných zdrojov. "Som presvedčený, že kvalitná nemocnica zvyšuje hodnotu regiónu," uviedol Stanislav Chovanec, predseda predstavenstva nemocnice a primátor mesta.

"Revitalizáciu nemocnice sme postavili na troch pilieroch. Vytvoriť príjemné prostredie pre pacientov a zamestnancov, zrýchliť a skvalitniť diagnostiku, znížiť energetickú náročnosť. Ako svoju významnú úlohu vnímame zlepšenie podmienok pre zamestnanosť v regióne a skvalitnenie života na Záhorí," uviedla Kormanová. Vedenie nemocnice tak podľa nej kladie dôraz na to, aby moderná organizácia vytvárala zdroje na vlastný rozvoj a zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: