Predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo R.Raši predstavil program Prevent dialóg

Naštartovať na všetkých úrovniach v Národnej rade SR rozpravu a následne programy o prevencii vzniku ochorení je cieľom nového koncepčného programu s názvom Prevent dialóg.

Ako dnes informoval novinárov predseda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Richard Raši, aktivity zamerané na prevenciu ochorení, ktoré podľa štatistík a spoločenskej významnosti najviac postihujú občanov Slovenska, majú za cieľ v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí medicíny vyvolať odbornú diskusiu naprieč parlamentom.

"Zdravie občanov je najväčšia hodnota a zdroj bohatstva spoločnosti, ktoré treba chrániť a rozvíjať. Prevencia prináša väčší zisk pre zdravie obyvateľov a spoločnosť, ako sú náklady na zdravotnú starostlivosť," povedal Raši.

Prevent dialóg nie je len o prevencii v samotnom parlamente. Jeho úlohou je podnietiť poslancov ako zástupcov regiónov k realizácii alebo podpore rôznych preventívnych programov a aktivít zameraných na širokú verejnosť. Výbor NR SR pre zdravotníctvo chce podporovať preventívne zdravotnícke projekty, ktoré vznikajú na lokálnej, regionálnej báze z iniciatívy rôznych zdravotníckych, občianskych či školských združení. Naopak, nápady a projekty, ktoré vzniknú na pôde NR SR, chce výbor pre zdravotníctvo šíriť do jednotlivých regiónov, spresnil Raši.

Podľa štatistík hypertenziou (vysokým krvným tlakom) trpí každý štvrtý Slovák. Každé druhé úmrtie na Slovensku súvisí s chorobami srdca alebo ciev, ischemická choroba srdca postihuje čoraz mladšie vekové kategórie. Rakovina krčka maternice, ktorá je smrteľným ochorením, stále častejšie postihuje ženy do 35 rokov.

Obyvatelia na Slovensku venujú veľmi nedostatočnú pozornosť preventívnym vyšetreniam. Len každý štvrtý dospelý občan v SR ide každý rok preventívnu prehliadku, len 23 percent žien na Slovensku pravidelne absolvuje skríningové vyšetrenie krčka maternice, čo je najmenej z 34 členských krajín OECD. Napríklad vo Veľkej Británii absolvuje preventívne gynekologické prehliadky 80 percent žien. Len 7,5 percenta obyvateľov SR sa v roku 2011 zaočkovalo proti chrípke, pričom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča 30 percent celkovej populácie a pre obyvateľov nad 65 rokov zaočkovanosť až 70-percentnú.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: