Spolok medikov mesta Košice: Protest študentov

Včera predpoludním zorganizoval Spolok medikov mesta Košice protest študentov medicíny UPJŠ LF, ktorého sa zúčastnilo viac ako tisíc našich kolegov a podporiť nás prišli aj študenti iných fakúlt UPJŠ a aj iných košických univerzít. Podporu nám tiež písomne vyjadrili medické spolky z Martina a Bratislavy.

Protest sme v súlade so zákonom vopred ohlásili na mestskom magistráte a pôvodne sme od neho dokonca chceli upustiť, pretože ministerka zdravotníctva začala komunikovať s dekanom našej fakulty, od čoho sme mali veľké očakávania. No jej piatkové vyjadrenie, že spíme, keď nevieme, že zmluva už bola prakticky popísaná, čo nebola pravda, nás veľmi pobúrilo. Rovnako vyjadrenie pani Zvolenskej, že sme boli zmanipulovaní. Proti takémuto vyjadreniu sa musíme ostro ohradiť, pretože nás nikto nepodnecoval a nik s nami nemanipuloval.

S myšlienkou zorganizovať demonštráciu prišli nedávno členovia Spolku medikov mesta Košice a pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ s ňou nemali nič spoločné. Rozhodnutie zrealizovať ju v pôvodne stanovenom termíne prišlo náhle v utorok, na zhromaždení študentskej časti akademickej obce, ktorú sme zorganizovali, aby sme kolegov informovali o aktuálnom dianí. V ten večer síce Akademický senát UPJŠ LF schválil podpis zmluvy, no bolo to len z donútenia, aby nebola ohrozená praktická výučba študentov a existencia fakulty na najbližšie dni a týždne. O ťažkom vnútornom boji senátorov, zahlasovať za takéto rozhodnutie, vieme svoje, pretože sme sa zasadania, ako jeho členovia za študentskú časť, zúčastnili.

Rektor UPJŠ a riaditeľ UNLP zmluvu ešte v ten istý deň podpísali a realizácia demonštrácie sa javila ako zbytočná. Azda okrem nás nikto neveril tomu, že sa napokon uskutoční a že bude mať takú masovú účasť. Študenti však chceli vyjadriť svoj názor, pretože ten nám nikto nemôže vziať, aj keď nás k podpisu zmluvy donútili.

Protest študentov sa začal o deviatej hodine pred budovou lekárskej fakulty na Triede SNP 1. Po privítaní študentov a úvodných slovách členov štrajkového výboru sme sa presunuli po uliciach Ondavská, Vojenská, Poštová, Hlavná do centra mesta pred Vedeckú knižnicu, kde sme sa zastavili a potom sme pokračovali po Štúrovej až na Rastislavovu 43, pred budovu oprávnenie, poskytli sme jej ho a ona si z neho urobila fotokópiu. Na základe toho sa domnievame, že vedenie nemocnice hľadá nejakú zámienku na spochybnenie regulérnosti nášho protestu.

Takmer dvojhodinové „rokovanie“ zástupcov študentov s vedením nemalo žiaden praktický výsledok, akurát nemocnica po ňom do médií vyhlásila, ako veľmi vedeniu záleží na kvalite našej praktickej výučby. Pri stretnutí s nami však zástupcovia nemocnice naopak konštatovali, že za kvalitu je zodpovedná lekárska fakulta a nie nemocnica!

Na množstvo našich otázok sme nedostali jasnú odpoveď, no zato sme sa od námestníka Róberta Sabovčíka dozvedeli, že niektoré formulácie v novopodpísanej zmluve, je možné vyložiť rôznymi spôsobmi. Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako si čo bude nemocnica vykladať v nasledujúcom období...

Neteší nás, že vedenie s nami jednalo ako s malými deťmi a hovorkyňa následne v médiách spochybnila nezávislosť nášho konania. Trváme na tom, že sme konali z vlastného rozhodnutia, vôle a presvedčenia. Neočakávane veľká účasť medikov na včerajšom proteste „druhú stranu“ zjavne zaskočila a spochybňovanie našej myšlienky je jediné, na čo sa nemocnica zmohla. Našťastie, počet medikov v uliciach a ich odhodlanie nikto spochybniť nemôže. Sme radi, že kolegovia medici prišli vyjadriť verejne svoj názor a že akcia mala taký úspech, za čo im aj touto formou ďakujeme. V súvislosti s tým nás iba mrzí, že sme tento protest nezorganizovali skôr, pretože naša sila možno mohla napomôcť pri vyjednávaniach fakulty s nemocnicou.

Chceme ešte poukázať na skutočnosť, že vyhlásenia nemocnice i ministerky, že UNLP umožnila prax všetkým medikom nie sú pravdivé. Na praktickú výučbu sa tento týždeň nedostali zahraniční študenti prvého ročníka v odbore zubné lekárstvo a študenti šiesteho ročníka pred štátnicou z gynekológie a pôrodníctva, na čo sme na včerajšom stretnutí s vedením UNLP upozornili.

V závere Vás chceme informovať, že aj napriek podpisu novej zmluvy ostávajú študenti
v štrajkovej pohotovosti.

  • Matúš Maruniak, predseda štrajkového výboru
  • Peter Veščičík, podpredseda SMMK

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: