Colníci doposiaľ nezistili porušenie zákazu predaja českých liehovín

Slovenskí colníci doposiaľ nenašli na území Slovenska predajcov, ktorí by po utorkovom (18.9.) zákaze, predávali alebo ponúkali alkohol pôvodom z Českej republiky. "V prípade pozitívnych prípadov colné orgány budú kontaktovať políciu SR a súbežne aj regionálnu veterinárnu a potravinovú správu," povedala pre TASR vedúca komunikačného oddelenia Finančnej správy (FS) SR Miroslava Slemenská.

Potenciálne nebezpečné liehoviny určené pre slovenský spotrebiteľský trh sa z Česka prepravujú len v daňovom režime pozastavenia spotrebnej dane. To znamená, že obchodnú prepravu môžu uskutočňovať len daňové subjekty registrované colným úradom. Tie k tomu potrebujú sprievodný dokument v elektronickom systéme. "Vďaka tomuto systému colníci presne vedia, kedy, kde, kým a pre koho sa preprava spotrebiteľských balení liehu z jedného členského štátu na územie SR, ale aj opačným smerom, uskutočňuje," skonštatovala Slemenská.

Spotrebiteľské balenia liehu prepravené na územie SR musia byť umiestnené v daňovom sklade, kde je stála prítomnosť colníka, alebo prijaté oprávneným príjemcom. Uňho môžu colníci vykonať fyzickú obhliadku za účelom preverenia pravdivosti údajov uvedených v elektronickom systéme. To colníci podľa Slemenskej aj neustále robia.

České liehoviny môžu byť na Slovensko prepravené aj na súkromné účely, ale podmienkou oslobodenia od spotrebnej dane je, že si ich osoba, ktorej majú slúžiť na osobnú spotrebu, sama prepraví. "Tieto prepravy nie sú colníkmi systémovo sledované, ale občania sú v prípade súčasných kontrol v rámci intenzívneho dohľadu na všetkých komunikačných uzloch informovaní o vážnosti situácie spojenej s rizikami falošného alkoholu," dodala Slemenská.

V tejto súvislosti evidujú colníci jediný prípad, kedy bola počas kontrolnej akcie zistená neobchodná preprava liehoviny z Českej republiky na Slovensko. Stalo sa tak v utorok (18.9.) na hraničnom priechode Makov a 1 liter alkoholu bol zistený u fyzickej osoby. "Po upozornení colníkov na zákaz dovozu liehoviny bola predmetná liehovina fyzickou osobou na mieste zničená," podotkla Slemenská.

Pri 209 kontrolách našli inšpektori SOI v SR 21 druhov zakázaného alkoholu

V Bratislavskom kraji vykonala inšpekcia 27 kontrol, zistenia zaevidovala v 2 prevádzkových jednotkách. Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj vykonal 28 kontrol, pričom porušenie zákazu zistil v 4 prevádzkach. V Nitrianskom kraji sa pri 22 vykonaných kontrolách zaznamenalo zistenie v jednej prevádzkovej jednotke.

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj zrealizoval 38 kontrol a porušenia zákazu zistil v 6 jednotkách. Inšpektori obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj vykonali 22 kontrol so zisteniami nedostatkov v jednej prevádzkovej jednotke. V Košickom kraji sa pri vykonaných 34 kontrolách zaznamenali zistenia v 2 prevádzkových jednotkách.

Iba kontroly v dvoch krajoch boli v stredu bez zistení porušenia zákazu. Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj pritom vykonal 24 kontrol a Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 14 kontrol.

ÚVZ od utorka 18. septembra od 17. hodiny vydal dočasný zákaz uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20 %, ktoré boli vyrobené na území ČR. Opatrenie vzniklo v záujme ochrany zdravia občanov SR pred následkami možnej metanolovej intoxikácie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: