Hospodárenie nemocníc sa má sledovať efektívnejšie

Ministerstvo zdravotníctva plánuje zbierať údaje o hospodárení jednotlivých štátnych nemocníc elektronicky. Navrhuje preto využiť 300.000 eur pôvodne určených na racionalizáciu a reštrukturalizáciu zdravotníckych zariadení v súvislosti s transformáciou nemocníc na akciové spoločnosti, ktorú plánovala bývalá vláda. Spomínané peniaze sa majú po novom využiť na implementáciu expertného informačného systému na úrovni ministerstva zdravotníctva. Zmenu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z rozpočtového roku 2011 dnes odobrila vláda na výjazdovom rokovaní v Michalovciach.

"Na základe doterajších skúseností so zberom a spracovaním údajov z ekonomických informačných systémov nemocníc je vzhľadom na veľké množstvo údajov nevyhnutné zaviesť nástroj na automatizovaný zber údajov z informačných systémov jednotlivých zdravotníckych zariadení," konštatuje sa v návrhu na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov. Tento krok podľa rezortu predpokladá vyššiu presnosť, lepšiu dostupnosť a variabilitu podkladov pre vyhodnocovanie rôznych ekonomických, kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov.

Zberom dostatočnej bázy finančných a prevádzkových údajov sa majú vytvoriť predpoklady pre pravidelné vyhodnocovanie a porovnávanie finančných a prevádzkových ukazovateľov v jednotlivých organizáciách v pôsobnosti ministerstva v reálnom čase. "To je nevyhnutným predpokladom pre operatívne manažérske riadenie a prijímanie opatrení s cieľom znižovania zadlžovania zdravotníckych zariadení," pripomína sa v návrhu.

Automatizovaný zber finančných a prevádzkových údajov sa má týkať účtovného denníka, hlavnej knihy, fakturácií, skladového hospodárstva, systému pre vykazovanie do poisťovní, personálneho a mzdového informačného systému, lekární, ako aj stravovacieho a pacientskeho systému. "Získavaním a vyhodnocovaním údajov zo zariadení s vyššou efektivitou získame podklady pre porovnávanie a hľadanie odchýlok v zariadeniach, ktoré generujú dlhodobo straty," uzatvára materiál.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: