EÚ prijala opatrenia, ktorými chce predísť problémom s falošnými implantátmi

Európska komisia (EK) dnes navrhla dve nariadenia, ktoré budú mať veľký význam pre zdravie a kvalitu života občanov EÚ. Ich cieľom je zabezpečiť, aby pacienti, spotrebitelia a zdravotnícki pracovníci mohli využívať výhody bezpečných, účinných a inovatívnych zdravotníckych pomôcok.

Snahou EÚ je, aby všetky zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky slúžili potrebám Európanov a ich bezpečnosti a zároveň aby lepšie odrážali vedecký a technologický pokrok.

Odvetvie zdravotníckych pomôcok sa v Európe vyznačuje vysokou inovatívnosťou. Jeho odhadovaná trhová hodnota je približne 95 miliárd eur.

„Pred pár mesiacmi bol každý z nás šokovaný škandálom v súvislosti s nepravými prsníkovými implantátmi, ktorý sa týkal desaťtisícov žien v Európe a na celom svete. My, ako tvorcovia politiky, musíme urobiť všetko pre to, aby sa už nikdy nič také neopakovalo," zdôraznil v tejto súvislosti komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli.

Komisár pripomenul, že tento škandál narušil dôveru pacientov, spotrebiteľov a zdravotníckych pracovníkov v bezpečnosť pomôcok, na ktoré sa spoliehajú každý deň.

Dnes prijaté návrhy EK významnou mierou sprísňujú kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh EÚ uvádzali len bezpečné pomôcky a zároveň podporujú inovatívnosť a prispievajú k zachovaniu konkurencieschopnosti odvetvia zdravotníckych pomôcok.

Z nových nariadení komisie by mali mať prospech najmä pacienti a spotrebitelia, keďže všetky pomôcky budú musieť podstúpiť dôkladné posúdenie bezpečnosti a výkonu ešte pred tým, ako ich bude možné predávať na európskom trhu. Na druhej strane zdravotnícki pracovníci dostanú lepšie informácie o výhodách pre pacientov, zvyškových rizikách a celkovom pomere medzi rizikami a výhodami, čo im pomôže k optimálnemu používaniu zdravotníckych zariadení pri liečbe a starostlivosti o pacientov. Výrobcovia budú mať prospech z jasnejších pravidiel, ľahšieho obchodovania medzi krajinami EÚ a rovnakých podmienok pre všetkých, čím nastane vylúčenie tých, ktorí nedodržiavajú právne predpisy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: