V rámci Svetového dňa srdca odborníci poradia záujemcom priamo na ulici

Odbornými garanti akcie sú Slovenská asociácia aterosklerózy, Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská hypertenziologická spoločnosť, Slovenská liga proti hypertenzii a Slovenská nadácia srdca.

"Primárna prevencia kardiovaskulárnych chorôb je celospoločenská otázka a mala by sa stať jednou z politických priorít. To by sa malo odraziť v postupnej tvorbe systému legislatívnych opatrení, ktoré  budú vytvárať podmienky pre ochranu a podporu zdravia srdca," povedala prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti Eva Goncalvesová.

Napriek nesporným úspechom kardiológie v posledných desaťročiach má úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby rozhodujúci podiel na celkovej mortalite popri onkologických a infekčných chorobách. Srdcovocievne ochorenia, vrátane mozgovej príhody, berú život ľuďom predčasne. Celosvetovo na tieto choroby umiera ročne 17,3 milióna ľudí a toto číslo neustále rastie. Predpokladá sa, že do roku 2030 umrie na srdcovocievne ochorenia 23 miliónov ľudí – je to viac ako populácia Austrálie. Na Slovensku súvisí každé druhé úmrtie s chorobami srdca alebo ciev.

„Pre mnohých možno bude prekvapením, že aj v chudobnejších krajinách, akou je napríklad India, je pozorovaný priam epidemický nárast srdcovocievnych ochorení, čo podporuje tvrdenie, že tzv. civilizačné ochorenia, medzi ktoré patria aj kardiovaskulárne, nie sú len chorobami z „nadvýživy“, ale skôr sú spôsobené „zlou výživou“ – teda nesprávnou skladbou potravy a vôbec zlou socioekonomickou situáciou,“ uviedol prezident Slovenskej asociácie aterosklerózy profesor Daniel Pella.

Okrem Košíc, si bude môcť verejnosť nechať zmerať svoj krvný tlak a srdcovú frekvenciu v októbri aj v Banskej Bystrici, na námestí SNP a v Bratislave, pred Slovenským národným divadlom.

„Bežní ľudia, ale aj politici investujú do čohokoľvek. Je načase si uvedomiť, že v prvom rade musíme investovať do svojho zdravia – každý človek sám by mal urobiť maximum z hľadiska pozitívneho ovplyvnenia svojho životného štýlu a spoločnosť by nemala ľutovať prostriedky vynaložené na primárnu prevenciu, pretože tie sa v blízkej budúcnosti mnohonásobne vrátia,“ zdôraznil Pella.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: