Školy sa môžu zapojiť do edukatívneho projektu o prevencii cukrovky

Základné školy majú možnosť zapojiť sa do pilotného edukatívneho projektu o prevencii cukrovky pod názvom Modrý kruh. Cieľom projektu je zapojiť deti do aktívneho hľadania odpovedí na to, akým spôsobom sa chrániť pred civilizačnými ochoreniami a najmä diabetes mellitus 2. typu, ktorej vznik je podmienený životným štýlom moderného človeka. Školy môžu svoje projekty prihlasovať do konca septembra 2012.

"V súvislosti so zdravotnou osvetou a prevenciou, obraciame pozornosť na najmladšiu generáciu, keďže práve v tomto veku sa formujú životné postoje a vytvárajú základné životné návyky," uviedol predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti Emil Martinka. Vysvetlil, že namiesto pasívnej edukácie sa deti formou prednášok v rámci projektu aktívne zapoja do hľadania súvislostí, inšpiratívnych myšlienok a možností využitia poznatkov v ich každodennom živote. "Zdravý životný štýl totiž neznamená asketický spôsob života, ale prirodzené činnosti pre ľudský organizmus, ktoré sú zároveň príjemné a zábavné," doplnil.

Modrý kruh sa sústreďuje na základné školy – miesto, kde deti získavajú základné poznatky o fungovaní ľudského tela a spoločnosti. Projekt sa uskutočňuje pod odbornou garanciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti a partnermi projektu sú Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii. Finančne ho podporuje spoločnosť Novo Nordisk Slovakia.

Projekty, ktoré budú deti predkladať v rámci projektu Modrý kruh, by mali byť zamerané na prevenciu cukrovky a podporu zdravého životného štýlu – zdravej výživy, životosprávy, či pohybových aktivít. Pri vypracovaní projektov budú školám nápomocné odborné tímy. O výbere najlepších projektov rozhodne komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu a víťazné školy budú môcť svoje projekty predstaviť verejnosti na podujatí pri príležitosti Svetového dňa diabetu 10. novembra v jednom z bratislavských nákupných centier.

TASR informovala Diana Dobrucká zo spoločnosti Neuropea.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: