Väčšina poistencov má preferovať pluralitu zdravotných poisťovní

Väčšina slovenských poistencov má zastávať názor, že pluralita na trhu zdravotných poisťovní je pre nich výhodnejšia ako systém jednej poisťovne a privítali by aj zohľadňovanie výšky odvodov a jeho naviazanie na individuálnu starostlivosť o poistenca. Ukázal to septembrový prieskum agentúry TNS na vzorke 1000 respondentov. To, že by vyvlastnenie súkromných poisťovní vyriešilo problémy v systéme, si podľa jeho výsledkov myslí 12 percent respondentov.

"Jedna zdravotná poisťovňa nevyrieši základné problémy zdravotníctva, ktoré sa nachádza naozaj v ťažkej situácii a neprinesie benefity pre poistencov," uviedla prezidentka Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) Katarína Kafková. Problém vidí v efektivite využívania prostriedkov, ktoré smerujú k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poukázala na to, že namiesto diskutovania o zrušení súkromných zdravotných poisťovní, by sa mali všetci účastníci systému venovať skutočným problémom zdravotníctva.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že 81 percent opýtaných si želá zachovať možnosť voľby zdravotnej poisťovne, čo Kafková vníma ako dôkaz, že verejnosť vníma výhody pluralitného systému a chce mať možnosť voľby. "Ministerstvo by sa malo zamerať na efektivitu manažmentu pacienta v nemocniciach, na odstraňovanie korupcie zo systému. Samo pripúšťa, že viac peňazí vyššiu kvalitu pre pacienta nezaistí," podotkla Kafková.

Združenie zdravotných poisťovní vyčíta ministerstvu, že v projekte zavedenia unitárneho systému v SR chýbajú relevantné argumenty, ako aj vyčíslenie dopadu na efektívne využitie zdrojov pri zavedení unitárneho systému verzus existujúceho pluralitného systému. "Rovnako nie sú vypracované analýzy cost-benefit, to znamená, aké náklady to prinesie a aký benefit to takisto prinesie, či už zavedieme unitárny systém alebo zachováme pluralitný systém," doplnila Kafková. Súkromné poisťovne preto vyzývajú vládu, aby predložila analýzu, akým spôsobom pomôže zrušenie pluralitného systému zvýšiť efektivitu fungovania zdravotníctva pre pacienta, v opačnom prípade má ísť o čisto politické rozhodnutie.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská v reakcii na výsledky prieskumu podotkla, že keď si zosumarizuje aj ostatné prieskumy, ktoré si dávali robiť médiá, tak musí na Slovensku žiť 200 percent obyvateľov. Pripomenula, že v inom prieskume sa zase ukázalo, že 70 percent ľudí je za unitárny systém verejného zdravotného poistenia a vyslovili sa za neho aj relevantní respondenti v zdravotníctve.

Šéfka rezortu poukázala na to, že od zavedenia pluralitného systému sa zdravotné parametre na Slovensku zhoršujú. Súkromným poisťovniam zároveň odporučila, aby venovali viac času predkladaným materiálom, kde sa hovorí, že základnou snahou je návrat na popredné priečky v sledovaných parametroch tak, ako to malo byť pred zavedením pluralitného systému.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: