Colníci našli v Topoľčanoch a Slatine podozrivé české liehoviny

Podozrivé liehoviny boli označené etiketami s názvami Originál Griotka, Originál Fernet Citrus, Originál Gin, Originál Borovička, Originál Tuzemák, Originál Vodka, Merunka a Pravá moravská švestka. „Za prítomnosti pracovníkov Policajného zboru SR a pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR bolo vykonané overovanie pravosti týchto etikiet. Podozrenie z ich falšovania bolo zistené u 6668 kusov spotrebiteľských balení. Tieto etikety budú podrobené ďalšej expertíze,“ informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher. Podozrivé liehoviny boli policajným vyšetrovateľom zaistené na účely trestného konania. V rámci ďalšieho vyšetrovania colníci Colného úradu Nitra vykonajú kontrolu pravosti kontrolných známok, ktorými boli liehoviny označené. Pracovníci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vykonajú analýzu vzoriek za účelom zistenia prítomnosti metanolu v podozrivých liehovinách.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: