Vernostné systémy lekární sa majú zakázať, vývoz liekov dostane pravidlá

Vernostným systémom má byť po pár mesiacoch koniec. Ministerstvo zdravotníctva totiž v návrhu novely zákona o liekoch zavádza opätovný zákaz vernostných systémov a taktiež stanovuje podmienku, že jedna osoba môže získať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejnej lekárne. Právnu normu dnes schválila vláda, by mala v prípade schválenia v parlamente a podpise prezidenta platiť od 2. januára 2013.

V prípade vernostných systémov šlo podľa ministerstva o opatrenie marketingového charakteru, ktoré oslabuje odborný a zdravotnícky charakter činnosti. Ako sa konštatuje v materiáli, konkurenčný boj medzi lekárňami o pacienta sa má viesť na odbornej úrovni. Legislatívny rámec zároveň prináša sprísnenie podmienok pre odborných garantov lekární. Každá lekáreň by tak opäť mala mať svojho vlastného odborného garanta, pričom licenciu by mohol získať iba farmaceut s päťročnou praxou. V súčasnosti musí mať trojročnú prax.

Právna norma stanovuje aj pravidlá pre vývoz liekov zo Slovenska, čím sa má zabrániť ich vývozu do zahraničia. Vývoz liekov sa má preto po novom monitorovať. Štátny ústav pre kontrolu liečiv navyše podľa návrhu nepovolí vývoz lieku, ak bude na Slovensku jeho nedostatok. Podľa ministerstva by sa tak mohla ohroziť jeho dostupnosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Okrem toho sa má zabrániť aj tomu, aby sa ľudská krv alebo plazma odoberala a bez spracovania sa vyvážala ako vstupná surovina na prípravu transfúznych liekov na priemyselné spracovanie vo farmaceutickom priemysle. Povolenie na prípravu transfúznych liekov by tak po novom mohli získať len zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti a národná transfúzna služba.

Novela zákona zmení aj povinnosti farmafiriem, ktoré by rezortu zdravotníctva mali poskytovať zoznam stretnutí s lekármi. Farmaceutická spoločnosť má predkladať zoznam uskutočnených zdravotníckych stretnutí za predchádzajúci mesiac s uvedením počtu lekárskych zástupcov, ktorí zdravotnícke stretnutia vykonali, počtu uskutočnených zdravotníckych stretnutí a lekárskych špecializačných odborov, ktorých sa zdravotnícke stretnutia týkali.

Právna norma reaguje aj na problematiku falošných liekov, prináša preto opatrenia, ktoré by mali zabrániť ich šíreniu. Novela zavádza nové povinnosti pre držiteľov povolenia na výrobu liekov. Bezodkladne musia napríklad Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a držiteľovi registrácie humánneho lieku oznamovať falšovanie alebo podozrenie na falšovanie humánnych liekov, ktoré sú v pôsobnosti jeho povolenia na výrobu liekov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: