UNLP Košice ocenia certifikátom bezpečná nemocnica

Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice udelia čestný Certifikát bezpečnosti a kvality. Získať ho môžu zariadenia, ktoré do štandardov liečby a ošetrovateľskej starostlivosti celoplošne zaradia moderné zdravotnícke pomôcky podporujúce bezpečnosť zdravotníckeho personálu. Ide napríklad o bezpečnostné kanyly či infúzne sety. Pri manipulácii s nimi nehrozí zdravotníkom riziko napríklad poranenia ihlou.

Certifikát bezpečnosti je významným ukazovateľom kvality starostlivosti v nemocnici a zaručuje pacientom i zdravotníckemu personálu určitý nadštandard. Udeľuje ho spoločnosť B. Braun, ktorá je súčasťou nadnárodného koncernu B. Braun Melsungen AG. Odovzdanie certifikátu košickej UNLP sa uskutoční 2. októbra.

Používanie moderných zdravotníckych pomôcok s bezpečnostnými prvkami je v nemocnici podľa hovorkyne UNLP Ladislavy Šustovej viac ako dva roky bežnou praxou, pričom pacienti aj zdravotníci sú chránení pred rizikovým poranením. V uplynulom roku použil personál nemocnice vyše 70.000 intravenóznych kanýl s ochrannými prvkami.

"Ochrana našich pacientov a zdravotníkov pred poraneniami a nebezpečnými vírusovými nákazami je pre nás mimoriadne dôležitá. Bohužiaľ, poranenia používaním zastaraných prostriedkov bez bezpečnostných prvkov aj napriek opatrnosti, neboli výnimkou. Zamestnancovi tak hrozia vážne zdravotné, psychické aj sociálne problémy a nemocnici strata dlhodobo budovanej prestíže. Preto sme sa rozhodli ísť cestou prevencie," uviedol riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha.

Pri manipulácii s intravenóznymi kanylami zdravotníci podstupujú riziko bodného poranenia a prípadného infikovania hepatitídou B a C, vírusom HIV či inými infekčnými onemocneniami. Moderné pomôcky takéto riziko znižujú na minimum. Finančné rozdiely na nákup zdravotníckych prostriedkov s nadštandardnými bezpečnostnými prvkami sú podľa nemocnice minimálne.

"Naši zamestnanci a pacienti sa už nemusia obávať rizika, že sa porania infikovanou kanylou. V našej nemocnici absolvovali už takmer všetky sestry aj odborné kurzy. Tie sa totiž denne vystavujú rizikám nákazy, pretože najviac prichádzajú do styku s intravenóznou liečbou," skonštatoval Rosocha.

Podľa slov zástupcu spoločnosti B. Braun Petra Šumichrasta používanie zdravotníckych prostriedkov s bezpečnostnými prvkami v mnohých krajinách Európskej únie stanovuje zákon, na Slovensku však táto povinnosť zatiaľ nie je. "Udeľovaním čestného certifikátu sa preto snažíme nemocnice motivovať k tomu, aby sa približovali k európskym štandardom. Dávajú tým jasný signál, že sa snažia poskytovať svojím pacientom a zamestnancom ten najlepší servis," uviedol.

Na Slovensku zatiaľ získali Certifikát bezpečnosti a kvality Univerzitná nemocnica v Bratislave a Východoslovenský onkologický ústav.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: