Rastie záujem o dentálnu hygienu

Starostlivosť o chrup sa na Slovensku zlepšuje. Raz ročne sa k stomatológovi vyberie 90 % z nás. Podľa odborníkov však zanedbávame používanie dentálnych pomôcok, ktoré by mali byť prirodzenou súčasťou čistenia zubov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý sa v rámci projektu „Orbit - Zdravý úsmev pre každého“ sa realizoval na Slovensku a v Českej republike.

V ČR a na Slovensku sa uskutočnil už druhý ročník vzdelávacieho projektu „Orbit – Zdravý úsmev pre každého“, ktorý organizuje Orbit Klub v spolupráci s asociáciami dentálnych hygieničiek z oboch krajín a spoločnosťou Nechci kazy. V 12 českých a 12 slovenských mestách sa tak mohlo viac ako 70 000 ľudí dozvedieť, že dentálna hygiena nie je len o zubnej paste a kefke.

Podľa prieskumu absolvuje návštevu stomatológa aspoň raz ročne až 90 % oslovených Slovákov, kým v ČR počet dosahuje 68 %. Rovnako sú na Slovensku obyvatelia zodpovednejší aj pri návšteve dentálnej hygieničky. Aspoň raz ročne sa k nej vyberie až 45 % odpovedajúcich Slovákov, zatiaľ čo v ČR je to len 28 %. Pri dĺžke čistenia chrupu sa odpovede Čechov a Slovákov zhodujú – 5 minút a dlhšie si denne čistí chrup vyše 75 % respondentov z oboch krajín.

Pomerne povzbudivé výsledky na Slovensku, najmä pokiaľ ide o návštevu stomatológa, súvisia podľa názoru odborníkov s odlišnou legislatívnou úpravou. Slovenský pacient, ktorý neabsolvuje aspoň raz ročne preventívnu stomatologickú prehliadku (u detí sa odporúča 2 razy ročne), si na rozdiel od českého musí hradiť ošetrenie chrupu v plnej výške.

Dôležitou súčasťou prevencie sú aj návštevy dentálnej hygieničky. Hoci má návšteva dentálnych hygieničiek u nás vzrastajúcu tendenciu, ešte stále nie je bežnou súčasťou orálneho zdravia.

TASR informovala mediálna zástupkyňa spoločnosti Wrigley

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: