Zákaz predaja tvrdého alkoholu z Česka porušilo 41 prevádzok

Zákaz predaja liehovín s obsahom etanolu nad 20 percent z Českej republiky porušilo na Slovensku celkom 41 prevádzok. Vyplýva to z údajov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý od 12. septembra uskutočnil 3852 kontrol a preveril 218 vzoriek alkoholu.

V prevádzkach, kde sa predával zakázaný alkohol, bol ihneď stiahnutý z predaja a uskladnený v samostatných a označených priestoroch. "Začaté sú správne konania vo veci uloženia pokuty, respektíve bola uložená na mieste bloková pokuta. V ojedinelých prípadoch boli nájdené liehoviny s neúplným označením, všetky takéto prípady boli zadržané a postúpené orgánom colnej správy," uviedol pre TASR hlavný hygienik SR Ivan Rovný.

Najviac porušení zaznamenal regionálny ÚVZ v Dunajskej Strede. Pri 262 kontrolách objavil porušenia v 11 prevádzkach. Bratislavský regionálny úrad vykonal v tom istom období 318 kontrol, pri ktorých zistil sedem porušení.

Zákaz predaja tvrdého alkoholu z Česka vydal ÚVZ SR 18. septembra v nadväznosti na zaznamenané úmrtia ľudí v Českej republike v dôsledku otravy metylalkoholom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: