ANS považuje platové požiadavky lekárov za neprimerané

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) nesúhlasí s tvrdením Lekárskeho odborového združenia (LOZ), že zdroje na zvyšovanie platov lekárov je možné nájsť v zlepšenom riadení nemocníc. Platové požiadavky lekárskych odborov považuje za nekvalifikované a neprimerané. Podľa asociácie zhoršujú súčasnú situáciu.

"Je zjavné, že LOZ nechápe a nechce rozumieť systému riadenia nemocníc a ich financovaniu cez zdravotné poisťovne. Keďže nemocnice už dnes dávajú viac ako 80 percent príjmov od zdravotných poisťovní na platy, nemajú možnosť ani priestor na efektívne riadenie týchto zariadení," upozorňuje asociácia. LOZ podľa nej doposiaľ nepredložil žiadne zásadné návrhy systémových riešení na stabilizáciu a rozvoj zdravotníctva. "Naopak svojimi nekvalifikovanými a neprimeranými požiadavkami na ďalšie zvyšovanie platov situáciu výrazne zhoršuje na úkor všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov vrátane sestier a hlavne na úkor pacientov," píše sa v stanovisku ANS.

Asociácia zároveň pripomína, že podľa dostupných vyjadrení ministerstva zdravotníctva sú platy niektorých lekárov už dnes vyššie ako plat predsedu vlády SR. "V prípade realizácie ďalšieho zvyšovania platov lekárov od 1.1.2013 bez navýšenia zdrojov v štátnom rozpočte dôjde ku kolapsu nemocníc, prepúšťaniu zamestnancov a výraznému zhoršeniu zdravotnej starostlivosti pre pacientov, za čo plnú zodpovednosť ponesie LOZ," uzavrel Miroslav Valaštík z Kancelárie ANS.

LOZ tvrdí, že ak by verejné obstarávania v nemocniciach prebiehali štandardne, mohlo by sa ročne ušetriť až 36 miliónov eur a bolo by aj na tretiu vlnu zvyšovania platov lekárov. LOZ sa pritom opiera o analýzu Transparency International a jej údaj, že z vyše 2700 verejných obstarávaní v 60 nemocniciach za posledné tri roky sa až v 68 percentách o zákazku uchádzal len jeden súťažiaci. "Všetky potrebné prostriedky je možné ušetriť transparentnejším spôsobom riadenia nemocníc," povedal predseda LOZ Peter Visolajský. Ministerka Zvolenská nedávno uviedla, že na zvýšenie platov lekárov od 1. januára 2013 nie sú peniaze.

LOZ podľa Visolajského už pred polrokom informovalo jednotlivé nemocnice o návrhoch na stransparentnenie riadenia nemocníc a oboznámiť sa s nimi mohla aj ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská. Visolajský pripomenul, že stransparentnenie riadenia nemocníc bola jedna z kľúčových požiadaviek LOZ pri podpise memoranda s vládou, ktoré upokojilo situáciu v zdravotníctve v závere minulého roka. Odborové združenie navrhuje napríklad verejné zoznamy čakacích dôb na zdravotné výkony, slobodný výber lekára pri prijatí do nemocnice či zavedenie zverejňovania všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Podľa Zvolenskej prvé dve etapy zvyšovania miezd lekárov predstavovali zvýšené náklady vo výške 33 miliónov eur a tretia vlna by dosahovala náklady okolo 40 miliónov eur, na ktoré podľa jej slov chýba finančné krytie. Slovenské nemocnice dávajú v priemere na mzdy vyše 80 percent svojich príjmov, čo považuje za kritické číslo pre chod zdravotníckych zariadení.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: