Poisťovne od študentov žiadali potvrdenie o návšteve školy, zákon to nevyžaduje

"Ak študent pokračuje po ukončení strednej školy na vysokej škole, nastupuje hneď po prázdninách, nemá povinnosť oznámiť nám nástup na vysokú školu. Od študenta vyžadujeme jedine informáciu o ukončení alebo prerušení štúdia – táto informácia má vplyv na to, kto za takéhoto študenta bude platiť poistné,“ povedala PR špecialistka zdravotnej poisťovne Dôvera Monika Šimunová.

Na zákazníckej linke poisťovne však študentovi, ktorý o tom informoval TASR, povedali, že potvrdenie vyžadujú. Podobnú skúsenosť mala TASR aj po zavolaní na zákaznícku linku Union zdravotnej poisťovne. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v takomto prípade zaslanie dokladu nežiadala. „Kolegov na infolinke sme informovali o takomto postupe, ospravedlňujeme sa, že klient dostal nesprávnu informáciu. Nápravu sme už zjednali,“ povedala po upozornení Šimunová.

Hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Judita Smatanová spresnila, že zákonnou povinnosťou poistenca je do zdravotnej poisťovne oznámiť najneskôr do ôsmich dní zmenu alebo vznik platiteľa poistného. "Zmenu platiteľa poistného má študent povinnosť nahlásiť v prípade, že ukončí vysokú školu a stane sa samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) alebo samoplatiteľom, teda je dobrovoľne nezamestnaný,“ uviedla.

Študent externého štúdia je podľa nej povinný do zdravotnej poisťovne nahlásiť vznik platiteľa poistného v prípade, že pokračuje v štúdiu a zároveň sa stane SZČO. V takom prípade totiž ide o súbeh kategórií platiteľa poistného – štát a SZČO. "Keď študent ukončil vysokú školu a stal sa zamestnancom, odporúčame, aby ukončenie štúdia nahlásil do zdravotnej poisťovne, zmenu kategórie platiteľa poistného za neho nahlási zamestnávateľ," doplnila. Poisťovňa odporúča študentom, aby vo svojom záujme v zdravotnej poisťovni zdokladovali všetky formy štúdia. "Aby v budúcnosti nedošlo k nezrovnalostiam v určení kategórie platiteľa poistného a s tým súvisiacej platby poistného," zdôvodnila Smatanová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: