Košická UNLP získala certifikát bezpečnosti a kvality

Už viac ako dva roky je bežnou praxou v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) používanie moderných zdravotníckych pomôcok s bezpečnostnými prvkami, ktoré chránia pacientov aj zdravotníkov pred rizikovým poranením. Len v uplynulom roku použil personál nemocnice viac ako 70.000 intravenóznych kanýl s ochrannými prvkami.

„Ochrana našich pacientov a zdravotníkov pred poraneniami a nebezpečnými vírusovými nákazami je pre nás mimoriadne dôležitá. Bohužiaľ, poranenia používaním zastaraných prostriedkov bez bezpečnostných prvkov aj napriek opatrnosti, neboli výnimkou. Zamestnancovi tak hrozia vážne zdravotné, psychické aj sociálne problémy a nemocnici strata dlhodobo budovanej prestíže. Preto sme sa rozhodli ísť cestou prevencie. Moderné zdravotnícke pomôcky s bezpečnostnými prvkami považujem v nemocnici, ktorá ponúka kvalitné služby za samozrejmosť,“ uviedol riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha.

Výsledkom snaženia nemocnice je získanie certifikátu bezpečnosti a kvality, ktorý môžu získať len tie zariadenia, ktoré celoplošne zaradia do štandardov liečby a ošetrovateľskej starostlivosti moderné zdravotnícke pomôcky podporujúce bezpečnosť zdravotníckeho personálu. Ide napríklad o bezpečnostné kanyly, bezpečnostné infúzne sety a iné. Pri manipulácii s nimi totiž nehrozí zdravotníkom napríklad riziko poranenia ihlou.

Pri manipulácii s intravenóznymi kanylami zdravotníci podstupujú riziko bodného poranenia a prípadného infikovania hepatitídou B a C, vírusom HIV či inými infekčnými onemocneniami. Moderné pomôcky takéto riziko znižujú na minimum. Finančné rozdiely na nákup zdravotníckych prostriedkov s nadštandardnými bezpečnostnými prvkami sú minimálne.

„Naši zamestnanci a pacienti sa už nemusia obávať rizika, že sa porania infikovanou kanylou. V našej nemocnici absolvovali už takmer všetky sestry aj odborné kurzy. Tie sa totiž denne vystavujú rizikám nákazy, pretože najviac prichádzajú do styku s intravenóznou liečbou,“ spresnil Rosocha.

Certifikát bezpečnosti je dôležitým ukazovateľom kvality starostlivosti v danej nemocnici a zaručuje pacientom i zdravotníckemu personálu určitý nadštandard.

Čestný certifikát bezpečnosti a kvality udeľuje spoločnosť B. Braun, ktorá je súčasťou nadnárodného koncernu B. Braun Melsungen AG. „Zatiaľ čo v mnohých krajinách Európskej únie používanie zdravotníckych prostriedkov s bezpečnostnými prvkami stanovuje zákon, na Slovensku táto povinnosť zatiaľ nie je. Udeľovaním čestného certifikátu sa preto snažíme nemocnice motivovať k tomu, aby sa približovali k európskym štandardom. Dávajú tým jasný signál, že sa snažia poskytovať svojím pacientom a zamestnancom ten najlepší servis,“ povedal Peter Šumichrast zo spoločnosti B. Braun. Od roku 2009 udelila spoločnosť na Slovensku a v Českej republike čestný Certifikát bezpečnosti a kvality zatiaľ piatim nemocničným zariadeniam.

„Som veľmi rád, že spolu s bratislavskou nemocnicou a Východoslovenským onkologickým ústavom patríme medzi Bezpečné nemocnice,“ uzavrel Rosocha.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: