Približne 200 odborníkov sa zúčastní 25.ročníka Vojtekových – Rudnikových dní

„Ďalšími témami, ktorými sa budeme zaoberať, sú infekcia respiračného traktu, imunológia a alergológia, astma a detská chirurgia,“ vymenúva Kolcúnová. Okrem toho sa budú odborníci venovať aj patologickej fyziológii a funkčnému vyšetreniu pľúc. Kongresu sa zúčastní približne 200 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Bieloruska.

Kongres je kreditovaným medzinárodným odborným podujatím, ktoré Šrobárov ústav tradične organizuje v spolupráci s poľským Instytutom Gruzlicy i chorob Pluc, Oddzial v Rabce Zdroju. Koná sa vždy raz na Slovensku a raz u našich severných susedov. Odborný program je rozdelený do troch dní, pričom vyvrcholí v sobotu 6. októbra.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: