Po sťahovaní operačných sál v Rooseveltovej nemocnici opäť operujú

Po presťahovaní vybavenia sál, zabezpečení sterility a bezpečnosti práce v nových priestoroch boli v spolupráci s dodávateľom stavby a vzduchotechniky oživené systémy ako klimatizácia, medicinálne plyny, osvetlenie, elektronické nastavenia dverí a podobne. Ku koncu týždňa si lekári a personál vyskúšali cvične prevádzku nových sál bez pacienta.

"Sťahovanie prebehlo bez problémov a v plánovanom termíne, od prvého októbra sme začali s plnou operačnou prevádzkou. Na sálach bude prevádzka pre druhú etapu rekonštrukcie na dve zmeny. Prvých pacientov odoperovali na vynovených sálach traumatológovia, chirurgovia a neurochirurgovia," priblížila Maťašeje.

Rekonštrukcia sa začala v nemocnici v októbri 2011 a plánovaný termín ukončenia október 2013. V prvej etape projektu prešla kompletnou rekonštrukciou časť operačného traktu, v ktorej sa nachádza osem operačných sál a k nim prislúchajúce priestory pre sterilizáciu, sklady a personál. Taktiež sa vybudovala prvá časť urgentného príjmu. V druhej etape prejde renováciou ďalších osem operačných sál a ostatné priestory urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie.

Projekt Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Rooseveltovej nemocnice je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Schválilo ho Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán v rámci Operačného programu Zdravotníctvo v roku 2010. Doteraz boli preinvestované finančné prostriedky vo výške 12,2 milióna eur. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahnu sumu 26,5 milióna eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: