Karcinómy prsníka u žien

Karcinómy prsníka u žien
Zdroj: bigstockphoto.com

Karcinóm prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie v ženskej populácii. Jeho výskyt je vysoký, so stále stúpajúcimi hodnotami nielen na Slovensku, ale na celom svete, kde sa diagnostikuje vyše 1,2 miliónov nových prípadov. Karcinóm prsníka je dnes najbežnejšou formou rakoviny u žien vo väčšine priemyselne vyspelých krajín Európy i severnej Ameriky. V USA a iných vyspelých štátoch Európy sa vyskytuje u každej ôsmej až jedenástej ženy, ktorá sa dožije 85 rokov.

Každoročne sa na Slovensku diagnostikuje okolo 2 500 nových prípadov rakoviny prsníka u žien, môže sa však vyskytovať aj u mužov, kde sa ročne vyskytuje okolo 20 prípadov.

Riziko ochorenia na karcinóm prsníka sa zvyšuje aj so vzrastajúcim vekom obyvateľstva. Toto ochorenie je zároveň aj najbežnejšou príčinou úmrtia na rakovinu žien. Podiel úmrtnosti je asi jedna tretina z množstva diagnostikovaných zhubných nádorov prsníka - ten sa tak stal závažným celospoločenským, epidemiologickým a sociálnym problémom postihujúcim aj mnohé ženy v strednej vekovej kategórii.
 
Kto je rizikový?

Veľa žien, u ktorých sa zistí karcinóm prsníka, sa pýta: „Prečo som ochorela práve ja? Mala som inak žiť?“ V dnešnej dobe stále nepoznáme jednoznačnú príčinu spôsobujúcu vznik tohto karcinómu, preto primárnou prevenciou (odstránenie príčin vzniku) stále nevieme zabrániť jeho vzniku a zníženiu výskytu. Poznáme len jeho tzv. rizikové faktory, dané pre celú ženskú populáciu, nie pre jednotlivú ženu. Žena s rizikovým faktorom má teoreticky vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka ako žena bez rizikového faktoru, ale to neznamená, že každá žena s rizikovým faktorom dostane rakovinu prsníka a naopak, žena bez rizikového faktoru nemôže dostať rakovinu prsníka.
 
K rizikovým faktorom patria:

 • pohlavie, ženské (rakovina prsníka sa vyskytuje aj u mužov)
 • vyšší vek
 • už existujúci výskyt rakoviny prsníka – vyššie riziko vzniku druhostranného
 • už zaznamenaný výskyt rakoviny u ženy (hlavne vaječníka a hrubého čreva)
 • prvá menštruácia od 11. roku života
 • posledná menštruácia po 55. roku života
 • nerodenie
 • prvý pôrod po 30. veku života ženy
 • nedojčenie
 • nadváha, obezita po prechode
 • alkohol
 •  fajčenie
 • znížená fyzická aktivita.

Najvyšším rizikom vplývajúcim na vznik karcinómu prsníka je pohlavie a vek. Čim je žena staršia, tým je riziko vyššie, tri štvrtiny žien sú vo veku nad 50 rokov. V posledných rokoch je stúpajúci trend výskytu v absolútnych hodnotách u žien pod 40 rokov. Medzi vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka patrí genetický výskyt, kde pri mutácii génu BRCA1 alebo BRCA2 je približne 80 % možnosť vzniku rakoviny prsníka alebo vaječníka.
 
Ženy si často kladú otázku: „Čo som urobila zle, čo bolo nesprávne?“ V rôznych štúdiách sa odporúča úprava životného štýlu a dodržiavanie správnej výživy, najmä obmedzenie prejedania sa, alkoholu a fajčenia, odporúča sa zvýšená fyzická aktivita. Keďže jednoznačná prevencia vzniku karcinómu prsníka v dnešnej dobe nie je známa, jediná možnosť je zistiť zhubný nádor prsníka vo včasnom štádiu ochorenia. Preventívne prehliadky neodvrátia vznik rakoviny prsníka, ale môžu odhaliť nádor malých rozmerov! Prognóza ochorenia závisí jednoznačne od včasného zistenia nádoru.
 
Mali by sme poznať príznaky

Každá žena by mala poznať príznaky rakoviny prsníka. Samozrejme, tie nie sú jednoznačné pre každý karcinóm. Vyskytujú sa aj pri iných ochoreniach, ako sú hormonálne zmeny a nezhubné nádory prsníkov. Ale je nutné, aby sme pri rizikových príznakoch ochorenia išli na vyšetrenie.
 
Rizikové príznaky, ktoré by sme mali poznať:

 • hrčka v prsníku
 • vtiahnutie kože prsníka
 • vtiahnutie bradavky
 • výtok z bradavky
 • červená koža prsníka
 • ekzém bradavky
 • asymetria prsníkov
 • zväčšená lymfatická uzlina v pazuche.

Nezabúdať na pravidelné prehliadky

Žena okrem zdravotnej uvedomelosti o rizikových príznakoch musí pre svoje zdravie vykonávať samovyšetrenie prsníkov, chodiť na pravidelné lekárske prehliadky a absolvovať vyšetrenia zobrazovacími metódami. K lekárovi sa chodí hlavne na preventívne vyšetrenia (chodia tam zdravé ženy!!!), kedy sa môže zistiť nádor v malom rozmere. V dnešnej dobe stále nepoznáme jednoznačný vznik karcinómu prsníka, a preto nevieme zabrániť jeho vzniku. Vieme však zistiť zhubný nádor vo včasnom štádiu ochorenia. Samozrejme, platí pravidlo, že čím je včasnejší záchyt, tým je lepšia prognóza ochorenia. V posledných rokoch sa relatívny počet pokročilých karcinómov prsníka vyskytuje v menšom počte v porovnaní so včasnými štádiami ochorenia. Je to dôsledok vyššej zdravotnej uvedomelosti žien na Slovensku. Treba si uvedomiť, že pravidelné kontroly nezabránia vzniku karcinómu prsníka, ale sú schopné zistiť nádor vo včasnom štádiu.
 
Samovyšetrenie prsníkov

Ženy si ho majú robiť od 18 rokov života raz za tri mesiace, od 30 rokov každý mesiac.
Vyšetrenie u lekára sa vykonáva od 18 rokov života ženy raz za rok až tri roky, podľa nálezu po klinickom vyšetrení. Od 30. roku sa klinické vyšetrenie vykonáva raz ročne. Spočíva v zistení ťažkostí, rizikových faktorov (najmä čo sa týka výskytu rakoviny v rodine). Nasleduje vyšetrenie prsníkov, ktoré je podobné ako samovyšetrenie prsníkov, pohľad, pohmat a zistenie eventuálneho výtoku z prsníkov. Pohľadom na prsníky sa zisťuje ich asymetria, začervenanie a vtiahnutie kože, bradavky, ekzém bradavky. Pohmatom sa zisťujú hrčky v prsníkoch, v pazuchách, nad a pod kľúčnou kosťou. Po celkovom vyšetrení sa pacientka odošle na mamografické alebo sonografické vyšetrenie podľa veku pacientky. Mamografické vyšetrenie sa vykonáva raz za dva roky od 40. roku veku.

Vyšetrenie žien sa vykonáva aj pri vzniku rizikových príznakov a sú podobné ako u žien v prevencii (zdravých žien).

Diagnostika zobrazovacími metódami

U mladých žien sa využíva najmä ultrazvukové vyšetrenie a u žien nad 40 rokov vyšetrenie natívnou mamografiou. V prípade podozrenia na zhubný nádor sa vyšetrenie natívnou mamografiou vykonáva aj u mladých žien a naopak, na doriešenie nejasných výsledkov sa pri natívnej mamografii u starších žien (najmä u žien s denzným typom prsníka) využíva ultrasonografické vyšetrenie, ktoré je prvou metódou voľby zobrazovacieho vyšetrenia u mladých žien. Často je aj doplnkovým vyšetrením u žien nad 40 rokov, po mamografickom vyšetrení. Hlavnou úlohou sonografického vyšetrenia je odlíšenie cystického útvaru od solídneho.

Mamografia je v dnešnej dobe jediná metóda, ktorá umožňuje spoľahlivú, rýchlu diagnostiku karcinómu prsníka v začiatočnom štádiu ochorenia. Jej veľkou prednosťou je schopnosť zistiť mikrokalcifikácie, ktoré sprevádzajú  karcinóm až v 30 % prípadov.
 
Pri novoobjavených nádoroch v prsníku sa využíva biopsia - odobratie tkaniva z nádoru na histologické ev. cytologické vyšetrenie. Podľa výsledku biopsie sú nutné opakované kontroly, alebo liečba. Niekedy je nutné využiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou, computerovým tomografom alebo pozitrónovou tomografiou. Pri zhubnom nádore prsníka sa musí predoperačne zistiť alebo vylúčiť metastáza v iných orgánoch tela.
 
S prevenciou i samotným onkologickým ochorením súvisí množstvo otázok, či už zo strany pacienta alebo jeho blízkych. Na vaše otázky Vám odpovedia odborníci na Linke pomoci Ligy proti rakovine. Spojiť sa s nimi môžete telefonicky v Bratislave na tel. č. 02/52 96 51 48, osobne priamo v Centre pomoci LPR na Brestovej 6 alebo v Martine telefonicky na tel. č. 043/324 05 06, osobne v priestoroch Centra pomoci LPR na Kukučínovej ul. 2 alebo v Košiciach na tel. č. 055/62 56 234.

Rámček - Krátky pohľad na čísla

V roku 2007 tvoril karcinóm prsníka 17,3 %  z celkového počtu diagnostikovaných onkologických ochorení.  Incidencia tohto druhu karcinómu bola 2 423 prípadov, počet zaznamenaných úmrtí  790;  29,4 % karcinómov prsníka bolo diagnostikovaných v I. štádiu, najviac však v druhom až 37,6 %.

Zdroj údajov:    Safaei  Diba,Ch., Pleško,I., Hlava,P.: Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2007, NOR SR, NCZI Bratislava 2012.

Autor článku: Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., Odborník Ligy proti rakovine SR a primár Mamologického oddelenia OUSA Bratislava

Dátum zverejnenia: