Na zdravotných odvodoch od budúceho roka zaplatia ľudia viac

Ľudia na zdravotných odvodoch od budúceho roka zaplatia o niekoľko eur, aj o desiatky eur, viac ako v tomto roku. Dôvodom sú zmeny vo vypočítavaní vymeriavacieho základu, ktoré sa presadili cez nedávno schválenú novelu zákona o sociálnom poistení. Cez tú vláda menila fungovanie dôchodkového systému. Zmeny sa dotknú všetkých kategórií poistencov, sadzby na poistnom ostali nezmenené.

Ako ukázali prepočty súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí majú 14-percentnú poistnú sadzbu, zaplatia pri minimálnom vymeriavacom základe, čo je 393 eur, minimálne o 7,54 eura viac ako v tomto roku, teda 55,02 eura. Pri maximálnom vymeriavacom základe 3930 eur zaplatia 550,20 eura, teda asi o 220 eur viac ako doteraz.

Minimálny základ mesačného preddavku SZČO a samoplatiteľov je 393 eur. Vypočítava sa ako 50 percent z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca z roku 2011, ktorou je suma 786 eur. Doteraz to bolo 44,2 percenta. Minimálny vymeriavací základ za celý rok 2013 je u SZČO a u samoplatiteľov suma 4716 eur, u zamestnancov nie je určené minimum.

Maximálny základ mesačného preddavku je najviac päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, doteraz to bol najviac trojnásobok. Maximálny vymeriavací základ za rok 2013 je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy, teda suma 47.160 eur, priblížila v tabuľke Dôvera. Doteraz sa maximálny vymeriavací základ počítal ako 36-násobok priemernej mzdy.

O koľko navyše zaplatia minimálne pre zmenu vypočítavania vymeriavacieho základu zamestnanci, nie je možné povedať, keďže minimálny základ ani preddavok nie sú určené. Zamestnanec má rovnako ako samoplatiteľ a SZČO 14-percentnú sadzbu poistného, desať percent však odvádza zamestnávateľ. V prípade maximálneho vymeriavacieho základu tak takisto dôjde k nárastu odvodu na poistnom asi o 220 eur, väčšiu časť však pocíti zamestnávateľ. Zamestnanec v takomto prípade zaplatí maximálny preddavok 157,2 eura, čo je o 64,92 eura viac ako doteraz.

Ľudia, ktorí platili v tomto roku preddavok na poistné v polovičnej výške, teda od 23,79 do 27,51 eura, zaplatia na budúci rok podľa Dôvery najmenej 27,51 eura. Týka sa to zdravotne postihnutých samoplatiteľov a SZČO, ktorí majú o polovicu nižšie sadzby poistného. Zvýšenie vymeriavacieho základu, ktorý je rovnaký pre všetkých, však pocítia takisto.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: