Najviac respiračných ochorení bolo tento týždeň v Nitrianskom kraji

V 40. týždni bolo hlásených 44.445 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je chorobnosť 1530/100.000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 2,1 percenta.

Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0- až päťročných detí s chorobnosťou 4131,8/100.000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 968 osôb, čo predstavuje 2,2 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (530), ostatné komplikácie predstavovali otitídy (262) a pneumónie (176).

Ochorenia hlásilo 60 percent lekárov pre deti a dorast a 50 percent praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom a Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni hlásených 4044 ochorení (chorobnosť 139,2/100.000), čo predstavuje 9,1 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Košickom a Bratislavskom. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 až 19 ročných.

Za tieto dni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených 13 nasopharyngeálnych výterov a 13 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek nebol laboratórne potvrdený vírus chrípky ani v jednom prípade.

TASR dnes informoval Odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: