P. Pažitný: V počte poisťovní nie je problém, vláda rieši vymyslený problém

V počte zdravotných poisťovní na Slovensku nie je podľa šéfa Health Policy Institute (HPI) Petra Pažitného problém. "Vláda tu rieši úplne vymyslený, iluzórny problém, skutočným problémom zdravotníctva je, že ľudia nevedia, na čo majú nárok a že sa nevedia k tomuto svojmu nároku dostať," skonštatoval dnes po odovzdaní hromadnej pripomienky k projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v SR. Poukázal, že ak chce vláda zlepšiť zdravotný stav, má sa zamerať na to, aby ľudia vedeli na čo a dokedy majú nárok.

Pažitný je presvedčený, že pluralita zdravotných poisťovní má význam aj napriek tomu, že spomínaný základný nárok nie je stanovený. "Aj dnes vidíme, že medzi poisťovňami existujú rozdiely, poisťovne už aj teraz súťažia," skonštatoval s tým, že súťaž má limity. Myslí si preto, že by sa podmienky pre súťaž mali zlepšovať, a nie naopak. Pod hromadnú pripomienku sa zozbieralo vyše 10.000 podpisov. Podľa Pažitného, ak ju vláda neprijme, bude to znamenať nielen to, že ignoruje spomínaných 10.000 ľudí, ale aj 1,8 milióna ľudí poistených v súkromných zdravotných poisťovniach.

"Samozrejme, ak pripomienka bude spĺňať všetky náležitosti, ktoré má hromadná pripomienka mať, tak ministerstvo zdravotníctva sa ňou bude zaoberať v riadnom legislatívnom procese," reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková.

Pripomienka, ktorú okrem predstaviteľov HPI podpísali aj niektorí analytici, sa opiera o tri argumenty. "Konkurencia je v prospech spotrebiteľa. Iba v konkurencii je možné, aby zdravotné poisťovne medzi sebou súťažili a aby tento boj bol v prospech poistenca," skonštatoval Pažitný s tým, že ak bude monopol, tak sa čakacie doby pacientov na zákroky budú predlžovať a nie skracovať.

Konkurencia má byť prínosná aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí tak nebudú závislí len na svojvoľnom rozhodovaní monopolu. Pažitný tiež poukázal na to, že pluralitné systémy lepšie napĺňajú potreby pacientov. Dokazovať to má rebríček European Health Consumer Index, ktorý porovnáva európske zdravotné systémy z pohľadu ich orientácie na pacienta. V ňom opakovane vedie Holandsko, kde pôsobí 27 súkromných zdravotných poisťovní.

Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, teda jednej štátnej zdravotnej poisťovne, sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných zdravotných poisťovní. Pokiaľ by k dohode došlo, malo by sa tak stať od januára 2014, pokiaľ nie, siahlo by sa po vyvlastňovaní a jedna poisťovňa by mala vzniknúť od júla toho istého roku. Vyplýva to z návrhu projektu zavedenia unitárneho systému z dielne ministerstva zdravotníctva. Koľko prostriedkov bude na takýto krok potrebných, nie je jasné, spôsob oceňovania má určiť nový transformačný zákon.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: