Obmedzenie telenákupu na lieky a zdravotné výkony výborom prešlo hladko

Obmedzenie vysielania telenákupu na lieky a zdravotné výkony sa zrejme rozšíri. Predpokladá to vládna novela zákona o vysielaní a retransmisii, ktorú dnes odobrili poslanci Ústavnoprávneho výboru NR SR, ktorí odporučili plénu právnu normu schváliť.

Novela reaguje na európsku smernicu, ktorá už bola transponovaná do slovenskej legislatívy, avšak s niektorými nedostatkami, medzi nimi aj nesprávnym prekladom.

"Výraz 'marketing authorization' je v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Európskej rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, 'povolenie na uvedenie na trh', nie 'marketingové oprávnenie'. Povolenie na uvedenie humánneho lieku na trh upravuje zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach," vysvetľuje rezort kultúry, ktorý právnu zmenu pripravil po pripomienkach Európskej komisie (EK).

Novela sa zaoberá aj otázkou podpory európskych diel v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie. Od januára 2013 by poskytovatelia týchto služieb mali povinne mesačne vyhradiť európskym dielam najmenej 20 percent z celkového času programov ponúkaných v ich katalógu. Rezort pritom nepredpokladá, že by táto zmena finančne zaťažila poskytovateľov mediálnych služieb na požiadanie. Podľa údajov za rok 2010 totiž všetci túto podmienku aj tak spĺňali.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: