Sestry nechcú na proteste pre ÚS SR kričať, ale vysvetľovať

Stredajšie protestné zhromaždenie sestier pred Ústavným súdom SR nebude podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Márie Lévyovej nátlakové, ale vysvetľujúce. "Aj keď je situácia sestier alarmujúca, nechceme a nebudeme na Ústavný súd robiť žiaden nátlak, nebudeme ovplyvňovať jeho rozhodnutie a dokonca nebudeme ani protestovať v pravom zmysle tohto slova... Nebudeme kričať, iba slušne žiadať," uviedla. Účasť na zhromaždení malo doteraz prisľúbiť asi 400 sestier.

Sestry veria, že ÚS SR bude mať porozumenie pre ich požiadavku a rozhodne o zákone, ktorý upravil ich mzdy a ÚS SR pozastavil jeho účinnosť, čo najskôr. "Situácia, ktorá nastala, potrebuje rýchle riešenie. Netlačíme na ÚS SR ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti s cieľom ovplyvniť jeho rozhodnutie. Tlačíme na ÚS SR, aby rozhodol čo najrýchlejšie, keďže nemá viazanú lehotu na splnenie našej požiadavky," uviedla predsedníčka sesterských odborov Iveta Svetlanská. Poukázala, že súčasné právne vákuum je živnou pôdou pre manipuláciu a nevraživosť medzi zdravotníckymi pracovníkmi.

Ako poukázal právny poradca SKSaPA Peter Mikletič, existujú vážne pochybnosti o správnosti rozhodnutia pléna o pozastavení účinnosti zákona o mzdách sestier. "Trochu ma ako právnika zaráža, že plénum pri tak závažnom rozhodnutí riadne nezdôvodnilo, ako, čím a koho ústavné slobody mohli byť ohrozené zákonom o platoch sestier. Všimol som si to nielen ja, ale aj ústavný sudca Rudolf Tkáčik, ktorý hlasoval inak ako väčšina pléna," doplnil. Zároveň si myslí, že zastupujúci generálny prokurátor nebol oprávnenou osobou na podanie podnetu na ÚS SR.

Kým pred parlamentom sestry protestovali v čiernych tričkách, na protest pred Ústavným súdom SR si, naopak, vybrali biele. Má to byť symbol toho, že sestry chcú naďalej poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, slúžiť verejnosti a predovšetkým vykonávať svoju prácu na Slovensku.

Sestry pred ÚS SR privádza pozastavenia účinnosti zákona, ktorý v reakcii na petíciu upravil ich mzdy, zo strany ÚS SR. Ten tak prijal návrh zastupujúceho generálneho prokurátora SR Ladislava Tichého na preskúmanie ústavnosti, ktorý reagoval na podnet Slovenskej lekárskej komory. Sestry už preto prišli v júli v čiernych tričkách protestovať pred parlament. Asociácia nemocníc Slovenska v súčasnosti uvažuje aj o možnosti podania podnetu na zákon, ktorý upravil mzdy lekárom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: