Z. Zvolenská: Nemocnica nie je ZOO

Nie som síce zdravotnícky pracovník, ale veľmi ma prekvapila žiadosť prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pani Márie Lévyovej, aby v jednotlivých nemocniciach na jeden deň ako sestry pracovali poslanci NR SR, predseda vlády, moji kolegovia ministri a samozrejme aj ja. Táto žiadosť má dve negatívne roviny.

Prvá, tá menej podstatná je, že sestry o tejto "PR aktivite" ani len neinformovali tých, o ktorých sa v liste píše. Druhá, veľmi závažná rovina je tá, že ako zdravotnícka pracovníčka by pani prezidentka mala vedieť, prečo cudzí ľudia nemôžu byť súčasťou službukonajúceho personálu v nemocnici.

Nemocnica naozaj nie je ZOO! Nechodíme sa do nej pozerať na pacientov ako na zvieratká. Pre pacienta je každá hospitalizácia veľmi citlivým obdobím, počas ktorého je povinnosťou nemocnice zabezpečiť mu okrem profesionálnej zdravotnej starostlivosti aj dôstojné podmienky, ktoré by mali zabezpečiť v čo najväčšej miere súkromie pacienta. Zároveň by pani prezidentka mala vedieť, že aj keď sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti podieľajú študenti vysokých alebo stredných škôl pod určeným odborným dohľadom, pacient s týmto faktom musí byť oboznámený a so starostlivosťou musí súhlasiť!

Nemocnica je povinná dodržiavať legislatívu. Je mi ľúto, že práve ja, ministerka zdravotníctva, musím prezidentke sesterskej komory tieto fakty pripomínať. Ide najmä o:

  • právo na súkromie a ochranu osobných údajov pacienta, je to  jedno zo základných práv,
  • nezdravotnícky pracovník nemôže byť pri stanovení diagnózy pacienta bez jeho súhlasu,
  • nezdravotnícky pracovník nemôže byť pri príprave a podávaní liekov bez súhlasu pacienta,
  • nezdravotnícky pracovník nemôže byť pri  ošetrení pacienta bez jeho súhlasu.

Nejdem teraz ani polemizovať o tom, že návšteva cudzích  osôb je pre personál jednotlivých kliník záťažou a môže byť ohrozená plynulosť a bezpečnosť prevádzky celého oddelenia. Tiež iba pripomínam, že hygienicko-epidemiologický režim musí byť práve v nemocnici ešte prísnejší ako kdekoľvek inde.

Nikdy som nespochybňovala prácu sestry a jej dôležitosť v ambulancii, či na oddelení. Navrhovanej aktivite ja hovorím nie. Naším prvoradým záujmom by malo byť predsa zdravie a bezpečnosť pacienta a nie vytváranie z tak vážnej veci, ktorou je choroba, divadlo či už pre médiá, alebo pre seba samých.

Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR.

Stanovisko ministerky TASR poskytol komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: