Banská Bystrica: Vo FNsP sa dohodli na rozviazaní pomeru so 42 zamestnancami

Projekt je podľa Maťašeje dlhodobý plán, ktorého implementácia znamená realizovať na seba úzko nadväzujúce kroky. "Nie je to len o konkrétnych opatreniach, ale aj o riadení zmeny, ktorú možno úspešne dosiahnuť len zmenou postoja všetkých zúčastnených a ich stotožnením sa s ňou," konštatovala.

Cieľom spomínaných letných auditov nebola len optimalizácia ľudských zdrojov, teda prepúšťanie. "Ich misiou bolo vo vzájomnom dialógu s oddeleniami nájsť skryté rezervy vo vnútorných procesoch a snaha o ich prestavenie a zefektívnenie," pokračovala Maťašeje.

Ako pripomenula, nemocnica zaviedla rozpočtové obmedzenia v oblasti spotreby a nákupov, pričom v tejto fáze sa zameriava na ich dodržiavanie. "Zásadným výstupom je zavedenie systému plánovania pacientov tak, aby plán zohľadnil naše finančné krytie zo strany poisťovní a tiež náklady súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti," uzavrela Maťašeje.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: