Na 33. konferencii všeobecných lekárov odprezentujú výsledky skúmaní WHO

Konferencia sa koná za účasti expertov Regionálneho úradu WHO pre Európu a medzinárodnej autority na efektívne usporiadanie zdravotníctva, holandského inštitútu NIVEL. „Tieto dve spoločnosti spoločne v roku 2011 mapovali situáciu na Slovensku a prichádzajú s analýzou zisteného stavu a odporúčaniami pre Slovensko na zmeny z pohľadu princípov WHO,“ vysvetľuje riaditeľka SSVPL SLS Iveta Vaverková. Predovšetkým v rámci iniciatívy „Všeobecný lekári za práva pacientov“ chce spoločnosť prehĺbiť spoluprácu s Asociáciou na ochranu práv pacientov. Pripravený je aj spoločný blok pod názvom „Kam kráčaš slovenský pacient.“ Odborného programu sa minulý rok zúčastnilo 770 lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, organizátori predpokladajú, že tento rok sa ich počet priblíži tisícke.

„V rámci konferencie sa v piatok 12. októbra uskutočnia aj komunitné projekty pre žiakov popradských škôl zamerané na prevenciu kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, alkoholizmu, fajčenia mládeže a zneužívania drog a steroidov,“ dodala Vaverková. Program konferencie je rozdelený do troch dní, pričom dnes sa budú odborníci venovať angiológii, laboratórnej diagnostike, geriatrii a diabetu, dermatológii, ortopédii, farmakológii atď. Okrem toho sa dozvedia výsledky prieskumu WHO z roku 2011 v oblasti poskytovania primárnej starostlivosti. V piatok budú odborníci rozoberať ďalšie témy, okrem iných napr. tému infekčnej medicíny, klinickej výživy, očkovania a špecifikácii sestier odborných lekárov. Odborný program vyvrcholí v sobotu ďalšími prednáškami.

„WHO opakovane zdôrazňuje, že primárna zdravotná starostlivosť má lepšie výsledky v kvalite, má nižšie náklady a poskytuje väčšiu rovnosť v zdraví ako iné spôsoby starostlivosti. Je veľa dôkazov, že dobrý vzťah medzi slobodne zvoleným všeobecným lekárom a pacientom počas mnohých rokov je spojený s lepšou a primeranejšou starostlivosťou, lepším zdravím a vyššou kvalitou života pri oveľa nižších nákladoch,“ zdôraznila Vaverková.

Ambulancie všeobecných lekárov sú podľa nej dlhodobo nedofinancované a štát ich zbavuje aj posledných výhod, ktorými podporoval vzdelávanie odborníkov. „Zrušila sa aj možnosť odpočtu výdavkov na vzdelávanie z daňového základu. Je realitou, že komplet celé zo zákona povinné vzdelávanie v päťročných cykloch CME (Continual medical education) je dnes umožnené iba vďaka podpore farmaceutických firiem,“ konštatovala Vaverková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: