Novartis je iniciátorom vzniku fondu na podporu inovácií

Novartis je iniciátorom vzniku fondu na podporu inovácií
Zdroj: bigstockphoto.com

Švajčiarska spoločnosť Novartis iniciuje na Slovensku vznik fondu, ktorého cieľom bude podpora inovácií v oblasti farmácie a medicíny. Partnerstvá súkromných spoločností, akademickej a vedeckej obce môžu prispieť k pokroku vo výskume a vývoji, a k lepšiemu využitiu zdrojov s cieľom pomáhať pacientom. Na Swissness konferencii v Bratislave bol ako úspešný príklad spolupráce rôznych sektorov vo Švajčiarsku prezentovaný výskum a vývoj unikátnej technológie na odstránenie ložísk chorých buniek z napadnutých tkanív využívajúc GPS navigáciu pri operačných zákrokoch.

„Spolupráca a partnerstvá sú kľúčové, pre dosiahnutie inovatívnych riešení pre liečbu pacientov. Preto sme sa rozhodli iniciovať vznik fondu s cieľom podporiť realizáciu nových nápadov v oblasti farmácie a medicíny, ktoré môžu výrazne zvyšovať kvalitu života,“ povedal riaditeľ spoločnosti Novartis Slovakia Zsolt Kajtor na Swissness konferencii v Bratislave, ktorá sa uskutočnila 9. októbra 2012 v Bratislave.

Švajčiarska spoločnosť Novartis je lídrom v  oblasti vývoja a výskumu nových molekúl, ktoré sú základom liečiv. Od roku 2007 má spoločnosť najväčší počet registrovaných molekúl v USA a EÚ. Inovácie sú kľúčovou prioritou všetkých podnikateľských aktivít a funkcií spoločnosti Novartis. V roku 2011 výrobky spoločnosti Novartis pomohli chrániť alebo liečiť viac ako 1,1 miliardy pacientov na celom svete.

Príkladom úspešného spojenia súkromnej sféry, akademickej obce, medicínskeho prostredia a farmácie je výskum, vývoj a realizácia projektu Navigačných systémov v chirurgii mäkkých tkanív, ktorý prebieha vo Švajčiarsku. Do projektu je zapojených viacero univerzít, nemocníc a súkromných spoločností, ktoré vyvinuli citlivú a presnú technológiu navigácie chirurgických prístrojov. Špičková technológia na báze GPS navigácie dokáže na zlomky milimetra presne navádzať prístroje, ktoré oddelia tkanivá napadnuté nádorovým ochorením od zdravých.

Spoločnosť Novartis má záujem o podobnú spoluprácu aj na Slovensku. „Je veľa príležitostí pre malé krajiny ako Slovensko participovať aj na celoeurópskych projektoch, ktoré podporujú vývoj a výskum. Máte veľa skvelých mladých talentov, ktoré treba podporovať v tom, aby mohli prichádzať s inovatívnymi nápadmi,“ povedal Andras Fehervary, riaditeľ divízie pre vzťahy s externým prostredím v Európe zo spoločnosti Novartis International.

Informácie o spoločnosti Novartis Slovakia

Spoločnosť Novartis Slovakia je lídrom v oblasti vývoja a uvádzania inovatívnych originálnych liekov a dostupných kvalitných generických liekov. Pod názvom Novartis Slovakia pôsobí spoločnosti na Slovensku od roku 1996. Lieky z jej portfólia však pomáhajú pacientom na Slovensku už viac ako 40 rokov, a to prostredníctvom spoločností Sandoz a Alcon. Novartis Slovakia vyvíja a dodáva lieky z oblasti všeobecnej medicíny a onkológie, starostlivosti o zrak (Alcon), voľnopredajných liekov, vakcín a diagnostiky, ako aj kvalitné generiká (Sandoz). Spoločnosť sa okrem vývoja inovatívnych originálnych liekov, predaja dostupných kvalitných generických liekov a informovania lekárov a lekárnikov o nových diagnostických a liečebných postupoch, venuje aj podpore pacientskych organizácií a hľadaniu riešení globálnych výziev v oblasti zdravotníctva, napr. prostredníctvom Novartis Malaria Initiative.

Autor článku: Roman Rajtár

Dátum zverejnenia: