Prevencia u žien - "Predíďme chorobe spoločne!"

Prevencia u žien - "Predíďme chorobe spoločne!"
Zdroj: bigstockphoto.com

Týždeň proti rakovine /8.10.-14.10.2012/ sa aj v tomto roku nesie v znamení prevencie a Liga proti rakovine i takto oslovuje ženy. Prostredníctvom informačno-edukačnej kampane s headlinom „PREVENCIA U ŽIEN - PREDÍĎME CHOROBE SPOLOČNE!“ chce upozorniť na neustály nárast najčastejších onkologických ochorení, ktoré ženy postihujú – rakovinu prsníka, krčka maternice i rakovinu hrubého čreva a konečníka.

Podľa štatistík predstavuje incidencia karcinómu prsníka 2 423 prípadov ročne, počet zaznamenaných úmrtí je 790. Incidencia karcinómu krčka maternice predstavuje 627 ochorení ročne, počet zaznamenaných úmrtí je 239. Pri karcinóme hrubého čreva a konečníka /diagnózy C18-C21/ predstavuje incidencia 1 411 prípadov ročne, počet zaznamenaných úmrtí je 769. (Dáta z roku 2007, zdroj: Safaei  Diba,Ch., Pleško,I., Hlava,P.: Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2007, NOR SR, NCZI Bratislava 2012)

S cieľom „zmobilizovať“ Slovenky a vyvolať u nich záujem o absolvovanie preventívnych prehliadok pripravila Liga proti rakovine mesačnú kampaň, ktorá začala začiatkom októbra a sprevádzajú ju aktivity zamerané na poradenstvo i prevenciu.

V prvej fáze, od 1. do 10. októbra, s výzvou „Prečo sa ma bojíte? Prečo ma ignorujete?“ a odkazom na www.bojitesama.sk bolo cieľom vyvolať záujem verejnosti v očakávanie odhalenia, čo sa skrýva za otázkami. Druhá časť kampane, od 10. do 28. októbra, s headlinom „Predíďme chorobe spoločne!“, predstavuje ústrednú postavu z prvej teasignovej časti – lekára, je reprezentovaná známym logom Ligy proti rakovine a vyzýva ženy na návštevu preventívnych prehliadok.

Aktivity zamerané na prevenciu

Poradenstvo na Linke pomoci pre onkologických pacientov, ich blízkych i verejnosť. Na otázky Vám počas celého roka odpovedia odborníci Ligy proti rakovine telefonicky na 02/52 96 51 48, osobne v priestoroch Centra pomoci LPR v Bratislave, alebo prostredníctvom on-line poradne dostupnej na www.lpr.sk.

Počas celého Týždňa proti rakovine realizujú organizačné zložky LPR vo viacerých  mestách Slovenska prednášky na tému prevencia u žien.

V piatok, 12. októbra počas Dňa jabĺk, nájdete v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Martine i Košiciach informačné stánky, v ktorých bude na otázky k prevencii odpovedať lekár. V Bratislave realizuje poradenstvo Liga proti rakovine v spolupráci s Bratislavským spolkom medikov. Od 16:00 do 18:00 hodiny budú v OC Polus City Center študenti medicíny odpovedať na otázky záujemcov k problematike karcinómu krčka maternice či kolorektálneho karcinómu. Bude možné vyskúšať si na makete samovyšetrenie prsníkov. V Trnave bude informačný stánok v popoludňajších hodinách na Trojičnom námestí, v Banskej Bystrici v OC Európa od 13:00 do 15:00 hodiny, v Martine v OC Tulip od 13:00 do 17:00 hodiny a v OD Prior od 13:00 do 15:00, v Košiciach bude prebiehať poradenstvo v Auparku od 14:00 do 16:00 hodiny, v Galérii  od 15:00 do 17:00 hodiny, v biliardovom klube v Zuzkinom parku od 17:00 do 18:00 hodiny.

K celoročným projektom a programom LPR v oblasti prevencie patria – edukačné prednášky pre žiakov základných a stredných škôl realizované v Centrách pomoci v Bratislave a Martine, Onkologická výchova na 70 školách na Slovensku, vydávanie letákov a brožúr zameraných na prevenciu a zdravý životný štýl, ktoré Liga proti rakovine bezplatne distribuuje do škôl, zdravotníckych zariadení, na požiadanie ich bezplatne poštou posiela priamo záujemcom.

www.bojitesama.sk
www.lpr.sk

Autor článku: Liga proti rakovine

Dátum zverejnenia: