Zdravotne postihnutí sa môžu uchádzať o pobyt v Adeli Centre

Nadácia SPP spolu s Asociáciou pomoci postihnutým Adeli chce vo štvrtom pokračovaní programu O krok vpred okrem detí prvýkrát pomôcť pacientom nad 18 rokov a umožniť im návrat do normálneho života. Ide predovšetkým o ľudí po autohaváriách, úrazoch mozgu, mozgových príhodách či s detskou obrnou, ktorým v centre umožní cielenú a aktívnu rehabilitáciu. Maximálna suma pre jedného žiadateľa je 2000 eur. Žiadosti treba posielať poštou na adresu Nadácia SPP, P.O.Box 147, 810 00 Bratislava. Rehabilitačné pobyty sa uskutočnia od 19. novembra 2012 do 31. júla 2013.

Nadácia SPP podala pomocnú ruku v rámci programu O krok vpred už šiestim desiatkam žiadateľov, zámerom je podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov s postihnutím a rodiny s deťmi s rôznymi formami postihnutia. ADELI Centrum v Piešťanoch je medzinárodné rehabilitačné centrum s mimoriadne intenzívnou, individuálnou terapiou a starostlivosťou. Tento koncept a vyžívanie poznatkov kozmickej medicíny a iných vedomostí, zaručujú maximálny stupeň úspešnosti liečby u každého pacienta.

TASR informovala predsedníčka Asociácie pomoci postihnutým Adeli Miriam Juhanesovičová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: