Profesionálna myseľ, zručnosti a dôležitý dotyk novorodencom

Jedinec je vnímavý už ako plod na každý nepriaznivý podnet, aj bezprostredne po narodení. Jednou z priorít ošetrovateľského personálu je, aby nedošlo k iatrogenizácii – poškodeniu pacienta počas poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti. V popredí je ponímanie psychiky novorodenca a teda vnímanie dieťaťa ako celku. „Treba sledovať bolesť ( napr. pri očkovaní, odberoch biologického materiálu  a rôznych vyšetreniach ), ale aj nepohodu novorodenca. Polohovanie, manipulácia, dotyky, to všetko prispieva tomu, aby sme sa vyhli iatrogenizácii  a zabezpečili optimálny vývoj a popôrodnú adaptáciu, aby sme predišli akýmkoľvek negatívnym vplyvom na vývoj dieťatka,“ vysvetlila  PhDr. Agnesa Hikkerová, ktorá v UNLP na Neonatologickom oddelení odpracovala 40 rokov ako vedúca sestra a podpredsedníčka Sekcie neonatologických sestier pri Slovenskej lekárskej spoločnosti.

“Všetkým prejavom dieťaťa sa dá rozumieť a následne uspokojiť aj jeho psychosociálne potreby, aj keď si niektorí laici myslia, že tieto potreby novorodenec nemá, prípadne že nevníma bolesť. Naopak, ono tie potreby má a my sme tu na to, aby sme ich odhalili a dieťatku porozumeli,“ doplnila Mgr. Marcela Jánošíková, vedúca sestra Neonatologického oddelenia, Tr. SNP, UN L. Pasteura Košice a dodala: “Dôležitá je najmä úloha sestry v manažmente bolesti u novorodenca, pretože bohužiaľ niekedy je to aj o bolesti, a nejde o farmakologické účinky a metódy, ale stačí dotyk, pohladenie, či masáž.“

Najmä skúsené sestry dokážu okamžite posúdiť psychický stav dieťaťa. „O vnútornom prežívaní novorodenca vypovedajú jeho pohyby tela, grimasy i samotný plač, ktorý nie je vždy rovnaký,“ opísala svoje poznatky z praxe Mgr. Marcela Jánošíková.

„Existuje plač fyziologický, a taký, ktorý signalizuje, že niečo s ním nie je v poriadku a tu je na mieste empatia, ktorá musí byť u každého pracovníka,“ dodala PhDr. Agnesa Hikkerová.

Sestry UN L. Pasteura Košice pracujúce v neonatológii neustále prechádzajú odbornými školeniami a pravidelne sa zaoberajú touto témou na seminároch, navštevujú vzdelávacie akcie v zahraničí. Delia sa o užitočné skúsenosti z praxe s kolegyňami z celého Slovenska, tak ako to bolo aj na X. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v neonatológii.

Odznelo na nej spolu 30 zaujímavých prednášok skúsených neonatologických sestier.
Témy ako nozokomiálne infekcie v novorodeneckom veku, traumatizujúce pôrody, či komplexná ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca s abstinenčným syndrómom, ako aj to, či vieme merať krvný tlak u novorodencov by zaujali nejednu mamičku.

Napokon táto konferencia bola o vzájomných pocitoch medzi novorodencom a sestrou a o ich spoločnom vnímaní sa navzájom. Z doposiaľ povedaného môžu byť rodičia vďační za lásku a zodpovednosť sestier pracujúcich v neonatológii, ktorú mamičky častokrát nemajú možnosť pozorovať.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: