Projekt EÚ na podporu zdravého stravovania štartuje v Poprade a Košiciach

Zvýšiť záujem o zdravé stravovanie, a spotrebu ovocia a zeleniny má za cieľ dvojročný projekt "Viac chuti", ktorý sa tento mesiac začína v Poprade a Košiciach. Slovensko sa stalo súčasťou kampane ako jedna z troch členských krajín Európskej únie.

Pilotný projekt Európskej komisie (EK) je zameraný najmä na deti, tehotné ženy a seniorov. V Košiciach a Poprade sa doň zapoja vybrané centrá voľného času, materské centrá, denné centrá pre seniorov, či krízové centrá. Kampaň začína tzv. Kuchyňou na kolesách (road show), ktorá v najbližších dvoch týždňoch zavíta do každého z partnerských centier. V nasledujúcich mesiacoch bude v centrách nasledovať cyklus pravidelných mesačných hodín varenia a zdravej výživy určený pre ich členov. Pripravené sú praktické lekcie varenia, prípravy šalátov, surových a varených jedál z ovocia a zeleniny, pečenia, ale aj teoretických prednášok, diskusií a súťaží. Účastníci lekcií budú mať možnosť naučiť sa nové recepty, získať informácie a presvedčiť sa, že ovocia a zelenina sú najlepšími kamarátmi nášho jedla. Nielenže sú zdravé, ale dodajú jedlu "viac chuti".

V Poprade začne Kuchyňa na kolesách v utorok (16. októbra) zastávkami v Dennom centre Xenon, pokračovať bude v Centre voľného času, či Materskom centre Bambino. Do Košíc príde utorok 23. októbra najprv do Denného centra Staré mesto, potom sa zastaví v Krízovom centre alebo CVČ Kvietok.

Odbornú záštitu nad projektom na Slovensku prevzali Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. "Nesprávna životospráva má rôzne podoby. Môže to byť nadmerná konzumácia vysoko-kalorických potravín, čo vedie k obezite. Ale časté sú aj prípady nesprávnej skladby stravy z hľadiska obsahu výživových zložiek. Práve preto takýto projekt, zameraný na pozitíva konzumácie ovocia a zeleniny, ktorý zrozumiteľným spôsobom poskytne návod na zdravší spôsob stravovania, je veľmi užitočný," hovorí riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku Darina Sedláková.

Projekt je súčasťou Stratégie riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou, ktorú Európska komisia prijala v roku 2007. Cieľom tejto stratégie je prispieť k redukcii rizík spojených s nedostatočnou výživou a fyzickou aktivitou v krajinách EU.

Podľa najnovšieho prieskumu Európskej rady pre informácie o potravinách (EUFIC) ľudia na Slovensku zjedia denne v priemere len 280 gramov ovocia a zeleniny, kým WHO odporúča dennú spotrebu minimálne 400 g rôznych druhov ovocia a zeleniny. Strava bohatá na výživné bioaktívne látky z jedla rastlinného pôvodu pomáha chrániť nielen pred rakovinou, ale aj pred mnohými chorobami. Závery projektu budú slúžiť EK pre návrhy ďalších opatrení v oblasti zdravia a výživy.

Za posledné tri desaťročia v EÚ dramaticky vzrástla nadváha a obezita, najmä medzi deťmi. To je následok rastúceho trendu nezdravého stravovania a nedostatku telesnej aktivity. V budúcnosti preto možno očakávať zvýšenie počtu chronických ochorení, napríklad ochorení srdca a ciev, cukrovky typu 2, určitých typov rakoviny, obezity a dokonca aj celého spektra duševných chorôb.

Aktivity projektu "Viac chuti" vychádzajú z programu EPODE (Zabráňme spolu obezite detí), ktorého základ tvorí dlhodobý program spustený v roku 1992 v dvoch mestách severného Francúzska. Trval 12 rokov a zameriaval sa na vzdelávanie detí v oblasti výživy. Počas tohto obdobia sa systematickou prácou a vzdelávaním detí, aj formou pravidelných hodín varenia a prácou v komunitách, podarilo zvrátiť rastúci trend detskej nadváhy a obezity. Kým v mestách zapojených do štúdie poklesol výskyt detskej nadváhy a obezity z 11,4% na 8,8%, v kontrolných mestách nezapojených do štúdie narástol na 17,8%. Od roku 2004, kedy sa na základe tohto programu vyvinula jednotná metodika, program EPODE implementovali do viac ako 500 miest v ôsmich krajinách (Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Grécko, Holandsko, Rumunsko, Austrália, Mexiko).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: