Vizualizácia ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov pomáha aj pri výučbe

Systém uchovávania a vyhodnocovania ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov využívaný na Klinike neonatológie Lekárskej fakulty UPJŠ sa osvedčil nielen v liečebnom procese, ale aj pri výučbe študentov a kontinuálnom vzdelávaní personálu. Rozširujúce sa spektrum možných vyšetrení a zobrazení priamo pri novorodeneckom inkubátore uľahčuje výučbu vďaka možnosti premietať videozáznam vyšetrenia z notebooku alebo tabletu na veľkoplošnú obrazovku. Je možné premietnuť sekvenciu fotografií alebo krátkeho videozáznamu u pacientov pred a po intrevenciách a liečebných postupoch.

„Vďaka novej technológii sa rýchlo a jednoducho dostaneme k údajom pacienta na dennej vizite priamo pri lôžku pacienta, ktorý predstavuje inkubátor s množstvom zariadení, a zobrazíme ich na veľkoplošný monitor, kde môžu záznam sledovať lekári, sestry, rodičia detí, ale aj medici a naši školenci. Systém umožňuje nielen bezpečné uchovávanie dokumentácie, rýchly prehľad v nálezoch a ich porovnávanie, či menšie zaťaženie malého pacienta pri nejasných nálezoch, ale tiež vyššiu úroveň komunikácie,“ konštatuje prednosta Kliniky neonatológie UPJŠ LF MUDr. Peter Krcho, PhD. a dodáva, že nový systém komunikácie bude budúci týždeň predstavený na konferencii ITAPA v Bratislave (v dňoch 24. a 25. októbra 2012) .

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: