Trnava fakultná nemocnica v Trnave získala certifikát Bezpečná nemocnica

Certifikát bezpečnosti je ukazovateľom kvality starostlivosti v nemocnici a zaručuje pacientom i zdravotníckemu personálu nadštandard. "Zatiaľ čo v mnohých krajinách Európskej únie používanie zdravotníckych prostriedkov s bezpečnostnými prvkami stanovuje zákon, na Slovensku táto povinnosť zatiaľ nie je. Udeľovaním certifikátu sa preto snažíme nemocnice motivovať, aby sa približovali k európskym štandardom. Dávajú tým jasný signál, že sa snažia poskytovať svojim pacientom a zamestnancom ten najlepší servis," uviedol Peter Šumichrast, manažér spoločnosti B. Braun.

"Bezpečnosť pacientov pri zdravotníckych úkonoch je už dnes na vysokej úrovni, ale personál sa pri výkone svojej práce napriek opatrnosti môže dostať do rizikových situácií a našou úlohou je takýmto rizikám maximálne predchádzať. To je možné aj prostredníctvom bezpečnostných kanýl," uviedol riaditeľ FN. "Keď sme sa dozvedeli, že môžeme takto účinne chrániť lekárov, sestry a ostatný zdravotnícky personál, urobili sme si finančnú analýzu a začali pracovať na tom, aby sme mohli zaradiť takéto kanyly do štandardov našej ošetrovateľskej starostlivosti," dodal Tabaček.

Zdravotnícky personál vo FN každý mesiac zavedie pacientom viac ako 4000 kusov intravenóznych kanýl. Pri manipulácii zdravotníci podstupujú riziko poranenia a prípadné nakazenie hepatitídou B, C, vírusom HIV alebo množstvom ďalších závažných infekčných ochorení. Vďaka ochrannému prvku na bezpečnostnej kanyle je teraz riziko poranenia takmer nulové. "Manipulácia s bezpečnostnými kanylami nie je odlišná od obyčajných, ale po použití bezpečnostnej kanyly sa jej hrot automaticky uzavrie," informovala námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Melanie Beťková.

Spoločnosť B. Braun je výrobcom zdravotníckych produktov a už viac ako 20 rokov dodáva českému a slovenskému zdravotníctvu zdravotnícke materiály, lekárske prístroje, služby a technologické riešenia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: