Múzeum špeciálneho školstva predstaví hipoterapiu ako liečebnú metódu

Fotografie zobrazujú okrem iného nasadanie a zosadanie z koňa, polohovanie, korektný sed i koordináciu trupu. Najpočetnejšou klientskou skupinou, využívajúcou hipoterapiu ako liečebnú metódu, sú deti s diagnózou detská mozgová obrna. „Všetkých klientov spája základný problém, a to je porušený pohyb, či už v dôsledku vonkajšieho zásahu, alebo je dôvodom vrodené postihnutie centra, kde pohyb vzniká, teda v mozgu,“ vysvetľuje Petreková.

Zdravotne postihnuté deti na fotografiách štvrtého súboru sú svedectvom obrovských úspechov a pozitívnych účinkov hipoterapie, ktoré dosiahli pod odborným vedením hipologičky. Celkovú atmosféru výstavy dotvárajú zábery koní v najrôznejších situáciách, športové úspechy autorky výstavy, vyšívané či maľované portréty koní, vysokoškolské práce s problematikou chovu koní, hipoterapie a iných zaujímavých tém.

„Výstavou chceme predstaviť telesne postihnutú autorku, ktorá sama na vlastnej koži pocítila priaznivé a blahodarné účinky hiporehabilitácie do tej miery, že absolvovaním kurzov hipológie, nadobudla odborné oprávnenie venovať sa terapii s koňmi,“ dodala Petreková. Popri náročnej práci nezanedbáva svoj koníček, ktorým je fotografovanie. Vo svojej bohatej zbierke má podľa Petrekovej obrovské množstvo hodnotných záberov, vystihujúcich radosť a šťastie, ktoré prežíva človek sediaci na konskom chrbte. „Výstavou tiež chceme upriamiť pozornosť rodičov, pedagógov a širokej verejnosti na liečebnú terapeutickú metódu, pôsobiacu upokojujúco, relaxačne, ktorá napomáha uvoľneniu stuhnutých svalov, správnemu držaniu tela, zlepšuje svalovú dysbalanciu, stabilitu a koordinuje pohyby zdravotne postihnutého klienta,“ upozornila vedúca múzea.

Vernisáž výstavy je naplánovaná na stredu 17. októbra o 14.30 h a potrvá v priestoroch MŠŠ na Námestí Majstra Pavla v Levoči až do 16. novembra. 

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: