Európska aliancia srdca chce predchádzať ochoreniam srdca diétou a pohybom

V Európe sú ochorenia srdca a ciev príčinou takmer polovice úmrtí (48 percent) a náklady na starostlivosť o chorých v Európskej únii predstavovali v roku 2006 približne 192 miliárd eur, čo je po ekonomickej stránke závratná suma. Na tieto skutočnosti upozorňuje prezidentka Európskej aliancie srdca (EHN) Susanne Logstrup, ktorá bola dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi venovanom predchádzaniu srdcovo-cievnym ochoreniam nefarmakologickou liečbou.

"Spomínané náklady majú vplyv aj na zdravú populáciu, pretože vlády predlžujú vek odchodu do dôchodku, aby zdraví ľudia mohli byť dlhšie aktívni a pokryli straty za chorých a tých, ktorí zomreli pred 65. rokom," uviedla Susanne Logstrup, ktorá je autorkou publikácie Diéta a fyzická aktivita v prevencii kardiovaskulárnych ochorení v Európe.

Podľa jej názoru má každý človek právo na plnohodnotný život. Európska aliancia srdca hrá vedúcu úlohu v prevencii a znížení kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom vzdelávania a podpory pacientov. Sústreďuje sa na prevenciu týchto ochorení prostredníctvom faktorov životného štýlu, ako sú odstraňovanie nezdravej stravy, fajčenia a nedostatku pohybu. V novembri 2011 EHN zverejnila informácie týkajúce sa stravy a telesnej aktivity ako prevencie kardiovaskulárnych ochorení v Európe. Dokument zároveň navrhuje prechodné a dlhodobé ciele pre obyvateľstvo a ponúka politickým špičkám viacero odporúčaní, napríklad, zníženie nasýtených tukov a soli v potravinách či označovanie potravín semaforom (zelená - vhodné potraviny, oranžová - neutrálne potraviny, červená - nevhodné potraviny), ako aj cielená kontrola marketingových aktivít nezdravých potravín určených pre deti.

Na Slovensku sú ochorenia srdca a ciev na prvom mieste, pokiaľ ide o príčiny úmrtí. Ročne na ne zomrie viac ako 50.500 ľudí, čo je približne 5000 ľudí každý mesiac. Pritom predchádzať týmto ochoreniam je možné a účinné aj nefarmakologickou liečbou, najmä diétou, úpravou jedálneho lístka a pohybom, uviedol doc. MUDr. Ján Lietava z II. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a prezident Slovenskej ligy za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych chorôb SRDCE SRDCU. Poukázal na to, že ľudia jedia málo ovocia a zeleniny a veľmi nedostatočne sa pohybujú a pritom už jednoduchou úpravou životného štýlu je možné výrazne znížiť riziká ochorenia srdca a ciev.

Až 32 percent dospelej populácie, ktorá prichádza do ambulancie praktického lekára, má mierne zvýšený krvný tlak a určité poruchy metabolizmu. Stúpa výskyt obezity, 76 percent žien má obvod pása nad 80-82 cm, čo je priveľa, fyzická aktivita je dnes u ľudí väčšinou v úzadí, mnohí si odvykli chodiť po schodoch či na prechádzky. Pritom cvičenie, fyzická záťaž sa netýka len mladých, cvičia aj ľudia nad 60 či nad 75 rokov, konštatoval Lietava. Obyvateľom odporúča držať pod kontrolou krvný tlak, cholesterol, váhu, nefajčiť, vyhýbať sa stresu, nadmernej konzumácii alkoholu a hlavne mať veľa pohybu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: