V UNLP zaviedli vyšetrenia mutácií génu podmieňujúcich cielenú liečbu karcinómu pľúc

Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF v spolupráci s Oddelením patológie UNLP Košice a Ústavom patológie UPJŠ LF zaviedol do praxe metódu stanovenia mutácií génu, ktoré súvisia so vznikom a liečbou nádorov pľúc.

„Vďaka finančnému príspevku Ligy proti rakovine SR sme mohli zaviesť v ďalšom centre na východe Slovenska metódu stanovenia mutácií génu EGFR. Cieľom je efektívna aplikácia modernej, finančne náročnej, cielenej biologickej liečby u jedného z najčastejších  tumorov pľúc - nemalobunkového karcinómu. Vyšetrenie sa tak stáva prístupným v čo najkratšom čase pre čo najväčší počet onkologických pacientov vo východoslovenskom regióne,“ hovorí prednosta Ústavu lekárskej biológie prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.

Ako vysvetľuje, prítomnosť mutácií génu EGFR predstavuje najdôležitejší faktor podmieňujúci aplikáciu cielenej špecifickej biologickej liečby u daného typu karcinómu pľúc. Výsledok vyšetrenia tak umožňuje onkológom rozhodnúť o najvhodnejšej liečbe individuálne pre konkrétneho pacienta.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: